Osnovno iskanje    Izbirno iskanje   
Iskalna zahteva
Knjižnica
 

Trenutno NISTE avtorizirani za dostop do e-virov UPUK. Za polni dostop se PRIJAVITE.

Digitalni portal Univerze na Primorskem

Digitalni portal Univerze na Primorskem – Digital : UP je spletni portal, ki omogoča iskanje po tiskanih virih (zavihek Katalog UPUK), ki so na voljo v knjižnicah UP UK ter enotno iskanje po različnih elektronskih virih (zavihek E-viri UPUK), tako naročniških kot tudi prosto/odprto dostopnih.
Dostop do celotnih besedil rezultatov iz naročniških zbirk je za študente in zaposlene na UP mogoč iz prostorov univerze ali z oddaljenim dostopom. Za oddaljen dostop preko Shibboleth avtentikacije se pri prijavi izbere možnost ArnesAAI ter kot domačo organizacijo Univerzo na Primorskem. Študenti se prijavijo s študentsko identiteto (na isti način kot v ŠIS, e-učilnico). Zaposleni na univerzi za dostop uporabijo uporabniško ime in geslo v obliki, kot ga uporabljajo na primer za UNIS.