Rezultati iskanja

Osnovno iskanje    Izbirno iskanje   
Iskalna
zahteva
Knjižnica

Trenutno NISTE avtorizirani za dostop do e-virov UPUK. Za polni dostop se PRIJAVITE.

Gradivo (zadetkov: 68) Dostopnost gradiva
1.
 • Phytosociological Analysis ... Phytosociological Analysis Of Communities With Adiantum Capillusveneris In The Foothills Of The Julian Alps (Western Slovenia)
  Dakskobler, Igor; Martinčič, Andrej; Rojšek, Daniel Hacquetia, 12/2014, Letnik: 13, Številka: 2
  Journal Article
  Recenzirano
  Odprti dostop

  We conducted a phytosociological study of the communities hosting the rare and endangered fern Adiantum capillus-veneris in the foothills of the Julian Alps, in Karst and in Istria. Based on a ...


Celotno besedilo
2.
 • FOREST AND SCRUB COMMUNITIE... FOREST AND SCRUB COMMUNITIES WITH GREEN ALDER (ALNUS VIRIDIS) IN SLOVENIA
  Dakskobler, Igor; Rozman, Andrej; Seliškar, Andrej Hacquetia, 12/2013, Letnik: 12, Številka: 2
  Journal Article
  Recenzirano
  Odprti dostop

  This paper provides phytosociological tables that describe scrub and forest communities with Alnus viridis in the Slovenian Alps. We described three new associations: Rhododendro hirsuti-Alnetum ...


Celotno besedilo
3.
 • Razširjenost kremenastih al... Razširjenost kremenastih alg v izvirih na območju Julijskih Alp (SZ Slovenija)
  Menegalija, Tanja; Kosi, Gorazd 07/2015
  Publication

  In the Julian Alps (Slovenia), the diatom communities of 16 mountain springs were studied between May and October 1999. Four of them were sampled monthly for a more detailed investigation of seasonal ...


Celotno besedilo
4.
 • Orobanche Pancicii Beck, a ... Orobanche Pancicii Beck, a New Species to the Flora of Slovenia
  Dakskobler, Igor; Vreš, Branko; Pusch, Jürgen Hacquetia, 01/2010, Letnik: 9, Številka: 2
  Journal Article
  Recenzirano
  Odprti dostop

  Orobanche Pancicii Beck, a New Species to the Flora of Slovenia We describe localities and sites of Orobanche pancicii, a new species of the Slovenian flora. It was recorded in the subalpine belt ...


Celotno besedilo
5.


Celotno besedilo
6.
 • Macroinvertebrate communiti... Macroinvertebrate communities of karst springs in the Julian Alps in relation to environmental factors
  Mori, Nataša 07/2015
  Publication

  Karst springs in the Julian Alps were investigated from May to September 1999 to examine the influence of physical and chemical characteristics on macroinvertebrate community composition. The study ...


Celotno besedilo
7.
 • Horizontalni padavinski gra... Horizontalni padavinski gradienti v alpskih dolinah severozahodne Slovenije
  Ogrin, Matej; Kozamernik, Erika 01/2018
  Journal Article
  Odprti dostop

  Čeprav imajo Alpe med vsemi svetovnimi gorstvi najgostejšo mrežo padavinskih postaj, je na mikro ravni poznavanje padavinskih razmer marsikje še vedno slabo. Padavinske postaje v gorskih pokrajinah ...


Celotno besedilo
8.
 • Vojaškogeografsko vrednoten... Vojaškogeografsko vrednotenje območja Julijskih Alp
  Bratun, Zvonimir 07/2015
  Publication

  Julijske Alpe so vojaškogeografsko pomembno območje že od svoje poselitve dalje. Prevladujejo vojaškogeografske smeri po dolinah in čez prevale ter obrambne linije po gorskih grebenih. Izrazit pomen ...


Celotno besedilo
9.
 • Analiza temperaturnih razme... Analiza temperaturnih razmer v mraziščih Komne
  Svetlin, Domen 05/2020
  Publication
  Odprti dostop

  Mrazišča so vbočene reliefne oblike na površju, v katerih se pogosto pojavlja izrazit temperaturni obrat in kjer se temperature ob ugodnih pogojih lahko spustijo bistveno nižje kot temperature v ...


Celotno besedilo
10.
 • Spolni dimorfizem kranjske ... Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) v Julijskih Alpah
  Kolman, Matjaž 04/2020
  Publication
  Odprti dostop

  Kranjska kozja češnja (Rhamnus fallax Boiss.) je značilna kalcifilna in pionirska grmovna vrsta. Razširjena je od jugovzhodnega obrobja Alp po Balkanskem polotoku vse do Grčije in Bolgarije. Cilji ...


Celotno besedilo

Nalaganje filtrov