UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Problem žanra u Posmrtnoj t...
    Baturina, Ana

    Dani Hvarskoga kazališta, 10/2020, Letnik: 46, Številka: 1
    Paper

    Rad obrađuje problem žanrovskoga iskliznuća drama Posmrtne trilogije, podcrtavajući tipične autorove postupke u pristupu vječno osjetljivoj tematici. Premda su odredivi kao drame ratne traume, Matišićevim tekstovima pristupa se pomoću tradicionalnih žanrovskih modela. Drama Sinovi umiru prvi promatra se u svjetlu pučkoga komada, tragikomedije, groteske i tragedije, dok su drame Žena bez tijela i Ničiji sin obrađene s naglaskom na žanr građanske drame. Uz tematsko-motivske odrednice tekstova, rad se osvrće na odnos književnosti i zbilje u suvremenom dobu, autorovu sklonost crnom humoru te poigravanje patrijarhalnim, katoličkim i patriotskim naslijeđem.