UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • GRBOVI I NATPISI BISKUPA IV...
    LJUBOVIĆ, ENVER

    Senjski zbornik, 12/2006, Letnik: 33, Številka: 1
    Web Resource

    Autor u navedenom prilogu opisuje heraldičko znakovlje senjsko–modruškog biskupa Ivana Krstitelja Ježića koji pripada poznatoj novljanskoj plemićkoj obitelji Ježić. Novljanski Ježići kao bogati trgovci i posjednici dobili su plemstvo i grb 1791. od austrijskog cara Leopolda I., tj. u vrijeme kada je Ježić već bio biskup. U raščetvorenom štitu grba biskupa Ježića zastupljeni su heraldički simboli: malteški crveni križ, zlatni križ u obliku sidra, bijela golubica u letu s maslinovom grančicom u kljunu i pelikan. Svi heraldički simboli na njegovim grbovima, i kamenim i obojenim, odražavaju vrijeme i trenutak u kojemu je živio biskup Ježić. Osim službenog biskupskog grba na njegovom nadgrobnom spomeniku isklesan je biskupski grb i natpis na latinskom jeziku s istim likovima u grbu kao i u obojenom grbu. Navedeno heraldičko znakovlje govori jezikom simbola i znakova te s likovnog stajališta nosi značajke umjetničkih stilova toga vremena. Simbolizam u heraldičkim likovima koji se nalaze u štitu grba određuju teološku, filozofsku i estetičku vrijednost koja je sazdana u liku i djelu biskupa senjsko–modruške biskupije Ivana Krstitelja Ježića. Uz grbove autor u prilogu donosi i dva natpisa iz senjske katedrale, vezana uz ime i djelovanje biskupa Ježića, portret iz galerije portreta senjsko-modruških biskupa iz muzeja Sakralne baštine Senj te tekst s francuskog odličja Legije časti.