UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • BUNJEVAČKA PLEMIĆKA I ČASNI...
    LJUBOVIĆ, ENVER

    Senjski zbornik, 12/2004, Letnik: 31, Številka: 1
    Paper

    Autor u prilogu opisuje poznatu plemićku i časničku bunjevačku obitelj koja je živjela i danas živi na prostoru Like, Primorja, Dalmacije, pa i u drugim mjestima diljem Hrvatske Neki smatraju na temelju nepouzdane usmene tradicije da obitelj podrijetlo od poznate plemićke obitelji Vladimirović, koja je podrijetlom iz Ukrajine, a u 10. st. dolaze u Bosnu i Hercegovinu, gdje kao knezovi žive na svojim imanjima oko Mostara. Nakon pada Bosne pod Turke dolaze u Dalmaciju s novim prezimenom Rukavina. U drugoj polovici 17. stoljeća naseljavaju se u Liku i Primorje, a neki odlaze i u Bačku i naseljavaju se oko Subotice. Mnogi članovi ove obitelji zbog vojničkih zasluga dobili su plemstvo i grb i odlikovani najvišim vojnićkim odlikovanjima, a neki su nosili i barunski naslov.Ova obitelj je dala i nekoliko generala, podmaršala i maršala austrijske vojske Uz povijesne podatke o podrijetlu ove obitelji autor objavljuje nekoliko grbova obitelji Rukavina s različitim pridjevcima, kao. npr «od Vidovgrada», « Morgenstern», «Vezinovac», «od Klanačkog polja», «von Liebstadt », « Bojnogradski» i « Ljubački». Objavljuje u tekstu i dvije grbovnice o dodjeli plemstva i grba nekim članovima obitelji Rukavina, koji su plemićki stalež stekli zbog vojničkih zasluga.