UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
  • Problemi Nastave Geografije...
    Đekić, Borislav

    01/2013
    Dissertation

    U cilju integracije u širu zajednicu, pripadnici nacionalnih manjina, koji se obrazuju na jeziku i pismu kojim se služe, imaju pravo i obvezu učiti i službeni jezik države u kojoj žive. Pravo na odgoj i obrazovanje pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ostvaruju u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te drugim školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, kao i drugim oblicima obrazovanja (seminari, letnje i zimske škole i sl.). Obrazovanje učenika nacionalnih manjina provodi se temeljem tri modela organiziranja i provođenja nastave i to: 1.Model A, po kojem se celokupna nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine uz obavezno učenje hrvatskog jezika u istom broju časova u kome se uči jezik manjine; 2.Model B, po kojem se nastava izvodi dvojezično na način da se prirodna grupa predmeta uči na hrvatskom jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine; 3.Model C, po kojem se nastava izvodi na hrvatskom nastavnom jeziku uz dodatnih pet školskih časova namenjenih negovanju jezika i kulture nacionalne manjine.