UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
  • LE THÉÂTRE ACTUEL SERBE, CR...
    IRÈNE SADOWSKA-GUILLON

    Revue des études slaves, 01/2006, Letnik: 77, Številka: 1/2
    Journal Article

    Francuska pozorišna scena u principii ima nepoverenje u dramaturgije koje nisu anglosaksonske i nemačke. Otkriće balkanskih pozorišta u Francuskqj je novijeg datuma. Tragiöan raspad i ratovi u eks-Jugoslaviji su mobilisali intelektualni i umetniöki milje u vidu brqjnih akcija protiv rata. Politicid, etiöki i umetniöki angazman imao je udela u otkrivanju zapadnobalkanskih dramskih pisaca. MiloS Lazin se potrudio da predstavi autore sa Balkana, rezirajuci njihove tekstove, pre « oficijelnih otkrica » tih tekstova. U cilju obogacenja repertoara dramskim delima trajnu inicijativu pokazuje delatnost Kuce Antoan Vitez (Medunarodni centar za prevod pozoriSnih déla) i « L'Espace d'un instant », koji kao kriterijum za izbor tekstova, pored estetiökih kriterija, uglavnom ima problematiku rata i njegovih posledica, identitet, politiöku i druStvenu posleratnu transformaciju. Dominik Dolmije i Selin Bark iz izdavačke kuće « L'Espace d'un instant » su objavili više autora, medu kojima delà Almira Imšlrevica i Abdulaha Sidrana iz Bosne i Hercegovine, Slobodana Snajdera iz Hrvatske i Igora Bojovica iz Srbije i Crne Gore. Autor rada ukazuje na referencijalne režije u Francuskoj Vidosava Stevanovića Hotel Evropa i Slobodana Snajdera Ines i Deniz (obe u reziji Miloša Lazina). U odnosu na Nemačku, u kojoj su drame Biljane Srbljanovic dozivele više scenskih postavki, njeno je prisustvo u francuskom pozorištu skromnije, zbog osobenosti francuske scene koja zahteva ekskluzivnost. Piše recepciji njenih Porodicnih prica u reziji Andrea Vilmsa, Padaian-Kloda Berutija i Supermarketa Kristijana Benedetija, najavljujuci parisku premijeru Profesionalca Duška Kovaòevica.