UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Marković, Marina

    05/2015
    Publication

    Predmet su diplomskog rada drame Vučistrah Petra Kanavelića i Život je san Pedra Calderóna de la Barce. Najprije će biti iznesene osnovne informacije o književnom razdoblju u kojem su drame nastale te o piscima i njihovu književnom stvaralaštvu. Pokušat će se definirati hrvatska drama 17. stoljeća s obzirom na njezine korijene i osobitosti. Uz kratak sadržaj analiziranih drama, u radu će se navesti i vrijednosni sudovi povjesničara književnosti o navedenim dramama te će se analizirati prisutnost motiva zatočeništva i sna. Također će se analizirati pitanje autorstva Vučistraha te kontaminacije talijanskih predložaka u Kanavelićevoj drami. U radu će naglasak biti stavljen na utvrđivanje sličnosti i razlika između drama Vučistrah i Život je san na tematskoj, motivskoj i strukturnoj razini.