UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Ostroški, Tomislav

    07/2019
    Publication

    Potres je iznenadni događaj naglog oslobađanja elastične potencijalne energije u unutrašnjosti Zemlje, koji se na površini manifestira kao potresanje tla. Osnovne veličine za opisivanje potresa su intenzitet i magnituda. Intenzitet predstavlja grubi i kvalitativni opis učinaka ili posljedica djelovanja potresa na određenoj lokaciji, dok magnituda predstavlja kvantitativnu dimenziju s obzirom na izmjerene amplitude pomaka pri potresanju tla. Iako su potresi nepredvidivi, mogu se odrediti lokacije kojima prijeti rizik od pojave potresa određivanjem seizmičnosti područja. Učinak potresa na određenu sredinu ovisi o dinamičkim svojstvima tla, ovisno o sredini koju zahvaća potres gibanje tla može biti „jače“ ili „manje“ izraženije. Učinci potresa se općenito i uobičajeno nazivaju seizmički hazardi. Hazard je pojam koji opisuje potencijalnu štetu ili gubitak života i zdravlja ljudi, štete na materijalnim dobrima i inženjerskim konstrukcijama te štete u okolišu. Seizmički hazardi se dijele na primarne i sekundarne. Primarni seizmički hazardi obuhvaćaju izravne posljedice poremećaja i pomaka u litosferi. Sekundarni hazardi se definiraju kao posljedice primarnih djelovanja, a odnose se na lokalne učinke na određenom prostoru.