UP - logo

Pomoč

Uvod v COBISS+

Pregled

Na vsaki strani COBISS+ je na voljo pomoč, ki jo prikličemo v menijski vrstici skrajno desno s klikom na možnost Pomoč, in sicer za tisti segment, kjer trenutno smo. Za prikaz preostale vsebine pomoči uporabimo kazalo pomoči na desnem delu zaslona. Iskanje znotraj vsebine pomoči je možno s kombinacijo tipk CTRL + F. Ob pregledovanju vsebine navzdol se v desnem spodnjem delu zaslona pojavi gumb s puščico navzgor, ki nas prestavi na vrh vsebine pomoči.

Če potrebujemo takojšnjo pomoč informatorja, lahko uporabimo možnost Pomoč v živo, ki je v spustnem seznamu možnosti Pomoč v menijski vrstici.

Kaj je COBISS+?

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča online dostop do naslednjih baz podatkov:

 • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB – skupni katalog knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS
 • lokalne baze podatkov – katalogi knjižnic v sistemu COBISS
 • druge baze podatkov v sistemu COBISS – specializirane baze podatkov, ki so del sistema COBISS
 • drugi informacijski viri – tuje in domače specializirane baze podatkov

COBISS+ je namenjen vsem uporabnikom; raziskovalcem, učencem, študentom, staršem, profesorjem, upokojencem … Torej vsakomur, ki išče relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo.

Poiščimo način iskanja, ki nam najbolj ustreza

V vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB, lokalnih bazah podatkov knjižnic in drugih bazah podatkov lahko uporabimo enega od naslednjih načinov iskanja:

 1. Osnovno iskanje – vpišemo besede ali frazo, kliknemo POIŠČI in prejmemo rezultate iskanja.
 2. Izbirno iskanje – uporabimo iskalni obrazec, izberemo iskalna polja, ki jih lahko kombiniramo z logičnimi operatorji.
 3. Ukazno iskanje – sami oblikujemo iskalno zahtevo v pravilni iskalni sintaksi, pri tem moramo poznati strukturo bibliografskih zapisov.

Izberemo tisti način iskanja, ki nam v danem primeru najbolj ustreza. Osnovno iskanje je namenjeno splošnemu poizvedovanju. Pri izbirnem ali ukaznem iskanju se z natančnejšim oblikovanjem iskalne zahteve lahko bolj približamo želenim rezultatom. Več o načinih iskanjah je na voljo v poglavju “Iskanje”.

Po kakšnem gradivu lahko poizvedujemo?

Zapise podatkov, ki so v bibliografsko-kataložnih bazah podatkov sistema COBISS.SI, pripravljajo knjižničarji. Osnovne vrste gradiva, po katerih lahko poizvedujemo, so:
- monografske publikacije
- serijske publikacije
- članki
- zvočni posnetki
- video posnetki
- filmi
- kartografsko gradivo
- notno gradivo
- slikovno gradivo
- igrače – predmeti
- računalniški zapisi
- izvedena dela

Gradivo je lahko v tiskani ali elektronski obliki. Zapisi lahko vsebujejo tudi povezave do celotnih besedil.

Prijava v COBISS+ (1)

S prijavo si omogočimo polno fukcionalnost aplikacije COBISS+, saj lahko poleg iskanja uporabljamo tudi možnosti servisa Moje knjižnice, ki so vezane na posamezno knjižnico, ter uporabniškega profila, ki omogoča številne nastavitve uporabniškega vmesnika in druge prilagoditve.

Možni so naslednji načini prijave:
- COBISS AAI – prijava na osnovi servisa Moje knjižnice (uporabniško ime in geslo prejmemo v knjižnici)
- ArnesAAI – prijava, primerna za študente, učence in učitelje institucij, ki so vključene v Federacijo ArnesAAI
- Google – prijava za uporabnike, ki želijo za prijavo uporabiti podatke za prijavo v svoj račun Google+
- Facebook – prijava za uporabnike, ki želijo za prijavo uporabiti podatke za prijavo v svoj račun Facebook
- e-naslov – prijava na osnovi izbranega e-naslova uporabnika

Brez prijave so možne le osnovne funkcionalnosti iskanja, vezane na trenutno sejo uporabnika.

Kaj je novega v COBISS+?

Nova verzija COBISS+ prinaša številne nove funkcionalnosti, ki bodo uporabnikom v pomoč pri iskanju informacij in gradiva za raziskovalno, šolsko, obšolsko in splošno uporabo. Nekaj osnovnih novosti:
- povsem spremenjen grafični vmesnik, prilagojen tudi za mobilne naprave (pametne telefone, tablične računalnike itd.)
- podpora osebnim nastavitvam vmesnika ter trajno shranjevanje preko profila Moj COBISS (npr. shranjevanje uporabljenih iskalnih zahtev in bibliografskih zapisov itd.)
- možnost prijave z različnimi prijavnimi identitetami (npr. s prijavnimi podatki računa Google+)
- podpora enotni prijavi uporabnika preko federacij COBISS AAI in ArnesAAI
- možnost povezovanja servisa Moje knjižnice s storitvami profila Moj COBISS
- možnost iskanja po več knjižnicah hkrati
- pomoč pri izvajanju iskalnih zahtev (fasetno omejevanje, lematizacija besed, funkcija samodokončanja)

V nadaljevanju so podrobneje opisani vsi segmenti in funkcionalnosti.

Nadaljnja pomoč in informacije

Predlogi? Pošljite jih na: podpora@izum.si

Dostopnost in videz vmesnika

Obstajajo kakšne licenčne omejitve?

COBISS+ je za vse uporabnike prosto dostopen.

Vsi uporabniki lahko brez kakršnih koli omejitev iščejo po skupnem katalogu knjižnic COBIB (privzeta nastavitev), lokalnih bazah podatkov in večini drugih baz podatkov. Iskanje je omejeno pri nekaterih tujih bazah podatkov, kjer je treba spoštovati licenčne dogovore s ponudniki, zato je potrebna avtorizirana prijava uporabnika.

COBISS+ omogoča iskanje in pregled bibliografskih zapisov o gradivu. Zapisi lahko vsebujejo tudi povezave do celotnih besedil ali drugih servisov (npr. elektronski viri) zunaj aplikacije COBISS+. Takšni servisi imajo lahko licenčne omejitve, vezane na pogodbeni dogovor s ponudnikom storitve in knjižnico, ki te servise ponuja uporabnikom. Za dostop do licenčnih virov je potrebna avtorizirana prijava uporabnika.

Nastavitve spletnih brskalnikov

COBISS+ podpira večina spletnih brskalnikov; možna je prilagoditev videza vmesnika s spremembo nekaterih nastavitev v spletnem brskalniku.

Spreminjanje velikosti besedila

Velikost prikazanega besedila v aplikaciji COBISS+ (vključno z navigacijo) lahko spremenimo neposredno v brskalniku.

Firefox
 • Odpremo meni View in izberemo eno od možnosti pod Zoom.
 • Za povečanje besedila hkrati pritisnemo CTRL in +, za pomanjšanje besedila pa CTRL in –.
 • Za ponastavitev na privzeto velikost besedila hkrati pritisnemo CTRL in 0.
Google Chrome
 • Pritisnemo gumb Control the current page in izberemo eno od možnosti pod Text Zoom.
 • Za povečanje besedila hkrati pritisnemo CTRL in +, za pomanjšanje besedila pa CTRL in –.
 • Za ponastavitev na privzeto velikost besedila pritisnemo CTRL in 0.
Spreminjanje barve besedila, ozadja in povezav

Brskalnik ponuja orodje za spremembo barve besedila in ozadja pri ogledu spletnih strani. To je koristno, kadar so nekatere barvne kombinacije težko berljive. Te spremembe lahko uporabimo, da spremenimo privzeto nastavljene sloge. V brskalnikih, ki jih podpira COBISS+, so na voljo naslednje možnosti:

Firefox
 1. Odpremo meni Tools.
 2. Izberemo Options.
 3. Kliknemo gumb Colors na zavihku Content.
 4. Odstranimo kljukico v potrditvenem polju Use system colors.
 5. Izberemo želene barve.
 6. Odstranimo kljukico v potrditvenem polju Allow pages to choose their own colors… in kliknemo OK .
Google Chrome
 1. Kliknemo ikono menija (tri pike) v zgornjem desnem kotu okna brskalnika Chrome.
 2. Kliknemo Settings.
 3. Kliknemo povezavo Show advanced settings na dnu strani.
 4. Kliknemo povezavo Add additional accessibility features na dnu strani.
 5. Prebrskamo in izberemo razpoložljive razširitve Chrome Accessibility.

Besednjak

ArnesAAI
Avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura, ki omogoča enotno prijavo za številne storitve (tudi prijavo v COBISS+). Več informacij: https://aai.arnes.si/.

Baza podatkov
Podatkovna zbirka (katalog). V COBISS+ lahko iščemo po vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov, lokalnih bazah podatkov knjižnic in drugih specializiranih podatkovnih zbirkah.

Bibliografski zapis
Računalniški zapis o vsebini in obliki gradiva ter osnovna enota knjižničnih katalogov. Pri iskanju v COBISS+ dobimo bibliografske zapise.

Celotno besedilo
Neokrnjeno besedilo dela, dokumenta ali publikacije; tudi polno besedilo (angl. Full Text).

COBIB
Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov; omogoča dostop do skupnega kataloga knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.

COBISS
Akronim za Co-operative Online Bibliographic System and Services.

COBISS.Net
Platforma nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Bolgariji in Albaniji. Več informacij: http://www.cobiss.net.

COBISS+
Nova verzija aplikacije COBISS/OPAC.

COBISS AAI
Avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura, ki omogoča enotno prijavo za številne knjižnično-informacijske storitve z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmemo v knjižnici.

COLIB
Baza s podatki o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.

COMARC
Format bibliografskega zapisa.

Lokalne baze podatkov
Katalogi knjižnic v sistemu COBISS.

Moj COBISS
Uporabniški profil znotraj aplikacije, ki povezuje račune uporabnika znotraj servisa Moje knjižnice ter omogoča uporabniške nastavitve vmesnika in druge prilagoditve.

Moja knjižnica
Uporabniški račun znotraj knjižnice za posameznega člana. Omogoča pregled izposojenega gradiva, podaljševanje, rezervacije in druge online knjižnične storitve. Za podrobnejši opis glej poglavje Moja knjižnica.

OPAC
Akronim za Open Public Access Catalog.

Iskanje

Izbira baze podatkov

Iščemo konkretno knjigo v eni od knjižnic in zanima nas, ali si jo lahko izposodimo. Ali pa iščemo gradivo z določenega področja, npr. ekonomije, in nas zanima, v kateri najbližji knjižnici je dostopno. Zanima nas tudi, ali je urejen online dostop do celotnega besedila članka, elektronske knjige ipd.

Pri iskanju izberemo tisti nabor baz podatkov, ki glede na naše potrebe in želje omogoča najbolj relevantne rezultate.

Katere baze podatkov so nam na voljo?

V COBISS+ lahko iščemo v:
- vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB
- lokalnih bazah podatkov
- drugih bazah podatkov

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB

Iskanje po bazi podatkov COBIB omogoča iskanje podatkov v vzajemnem katalogu knjižnic. COBIB je privzeto nastavljena baza podatkov. Iskanje po knjižničnih katalogih izberemo tako, da v menijski vrstici kliknemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu izberemo možnost v knjižnicah. Prejmemo rezultate iskanja, ki vključujejo podatke o zalogi in dostopnosti gradiva po knjižnicah.

To bazo podatkov izberemo predvsem, kadar poizvedujemo na splošno. Iskanje po COBIB je zelo praktično, tudi če iščemo članke. Več …

Lokalne baze podatkov

Iskanje po knjižničnih katalogih izberemo tako, da v menijski vrstici kliknemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu izberemo možnost v knjižnicah.

Po katalogu posamezne knjižnice iščemo tako, da v okencu iskalnega obrazca “Knjižnice” iz spustnega seznama izberemo katalog želene knjižnice. Knjižnico lahko določimo tudi z vpisom njenega akronima, imena, oddelka ali kraja. Izberemo lahko več knjižnic in tako nastavimo možnost iskanja po več katalogih hkrati. Knjižnico lahko odstranimo iz nabora katalogov, po katerih želimo iskati, tako da kliknemo križec desno od te knjižnice.

V profilu Moj COBISS lahko kot privzeto vrednost nastavimo iskanje po določenih katalogih knjižnic.

Druge baze podatkov (1)

Druge baze podatkov lahko izberemo tako, da v menijski vrstici kliknemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu izberemo možnost v drugih bazah podatkov.

Izbiramo lahko med naslednjimi bazami podatkov:

 • COLIB – podatki o knjižnicah. Več …
 • CONOR – normativna datoteka osebnih in korporativnih imen. Več …
 • SGC – splošni geslovnik COBISS. Več …
 • CORES – serijske publikacije, uredniki itd. Več …
 • ELINKS – dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB. Več …
Drugi informacijski viri (1)

Drugi informacijski viri so dostopni iz menijske vrstice z izbiro možnosti Iskanje; v spustnem seznamu nato izberemo možnost v drugih informacijskih virih.

Izbiramo lahko med naslednjimi bazami podatkov, ki so integrirane v sistem COBISS:
- JCR – faktor vpliva revij iz Journal Citation Reports. Več …
- SNIP – faktor vpliva revij iz Source Normalized Impact per Paper. Več …
- DOM/UKM – domoznanstvo UKM. Več …
- ZAL/ISBN – založniki. Več …

Osnovno iskanje

 1. V iskalno okno Iskalni niz vpišemo eno ali več besed.
 2. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo iskati; privzeta nastavitev je iskanje po vzajemnem katalogu COBIB.
 3. Po potrebi nastavimo vrsto gradiva; privzeta nastavitev je iskanje po vsem gradivu.
 4. S pritiskom na tipko Enter ali klikom na gumb POIŠČI zaženemo iskanje.

Primer:

 • V okno za iskanje vnesemo: župančič čaša opojnosti
 • s spustnega seznama desno izberemo vrsto gradiva, npr.: knjige

Rezultati iskanja so razvrščeni po pomembnosti. Najpomembnejši rezultati so na vrhu seznama.

Pregledamo rezultate iskanja; če kliknemo na izbrani rezultat, se prikaže zapis s podrobnejšimi podatki o gradivu.

Kaj moramo vedeti o osnovnem iskanju?

Pri osnovnem iskanju z uporabljenimi iskalnimi pojmi iščemo po vseh podatkih, tudi po morebitnih povzetkih. Je najpogosteje uporabljeno iskanje; uporabimo ga predvsem, kadar podatkov ne poznamo povsem natančno (npr. naslova, avtorja itd).

Če uporabimo več kot en iskalni pojem, iskalnik vse iskalne pojme poišče v istem zapisu.

Izbira pojmov za iskanje

Pri iskanju informacij je ključnega pomena pravilna izbira iskalnih pojmov. Če iskalnih pojmov ne poznamo natančno, najprej vnesemo splošne pojme. Če nas npr. zanima, katere okužbe prenašajo klopi, a ne poznamo natančnega imena okužb, vnesemo:

Primer: okužba

Pogosto je samo en iskalni pojem premalo, da bi našli primerno število ustreznih rezultatov, zato vnesemo:

Primer: okužba klop

Nadaljnje dodajanje pojmov omeji iskanje in velikokrat s seznama rezultatov izloči tudi pomembne rezultate. Zato uporabimo bolj specifične (natančne) iskalne pojme, ki smo jih našli pri pregledu najpomembnejših rezultatov.

Primer: Borelioza meningoencefalitis

Pri osnovnem iskanju dosežemo boljše rezultate, če namesto naravnega jezika uporabimo ključne besede.

Primer: Iskalna zahteva okužba klop je boljša kot bolezni, ki jih prenašajo klopi.

Velike in male črke

Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabljamo velike ali male črke, ker ne vplivajo na rezultat. Rezultati so enaki, če iščemo:
- france prešeren ali
- France Prešeren ali
- FrAnCe PrEšErEn

Logični operator “IN”

Med besedami v iskalni zahtevi je privzeta logična operacija IN. To pomeni, da morajo rezultati iskanja vsebovati vse besede iz iskalne zahteve. Besedi “in” in “and” se v iskalni zahtevi obravnavata enako kot druge besede, ki se pojavljajo v naslovu, povzetku ali kjer koli drugje v bibliografskem zapisu.

Krajšanje besed

Besede krajšamo z znakom *, kadar želimo npr. zajeti vse oblike sklanjatev določene besede (*klop, klopni, klopna, klopov*). Znak nadomesti poljuben niz znakov.

Primer: okužba klop*

Za krajšanje iskalnih pojmov lahko uporabimo tudi znak %, ki nadomesti natančno en znak. V nizu je lahko več znakov %.

Primer: kl%p

Kot rezultat dobimo tudi zapise avtorja s priimkom Klep.

Posamezne besede lahko z znakoma * in % krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu.

Lematizacija besed

Lematizacija je način razširitve iskalnega izraza. Iskalnik izvede samodejno iskanje po vneseni obliki besede in hkrati še po njenih pregibnih oblikah, ki so vključene v Amebisov lematizator (https://www.amebis.si)

Iskanje na osnovi lematizacije deluje le v osnovnem iskanju in le za slovenske besede.

Primer: Boljše razumevanje okužb

Kot rezultat iskanja dobimo tudi zapise, ki vključujejo še druge pregibne oblike treh besed:
boljše, boljši, dober, dobro …
razumevanje, razumevanj, razumevanja …
okužb, okužba, …

Iskanje besedne zveze

Če natančno poznamo frazo, ki jo iščemo, vpišemo iskalne pojme v narekovajih.

Primer: “to be or not to be”

Rezultat iskanja po besednih zvezah (frazah), ki jih navedemo v narekovajih, so vsi zapisi, v katerih so besede med narekovaji skupaj v enakem vrstnem redu. Ta način iskanja pri osnovnem iskanju se razlikuje od iskanja po frazah pri izbirnem in ukaznem iskanju, kjer iščemo po nizu znakov, praviloma do znaka natančno (izjema so nekateri posebni znaki, ki jih izpustimo). Vsako besedo iz besedne zveze lahko krajšamo.

Funkcija za samodokončanje (angl. autocomplete)

Funkcija za samodokončanje ob vpisovanju iskalne zahteve v iskalni obrazec samodejno predlaga iskalne pojme, ki bi nam lahko bili v pomoč pri iskanju.

Primer: zveza pri

Iskalnik ponuja iskalne zveze, kot je npr. zveza prijateljev mladine itd.

S potrditvijo ponujene iskalne vsebine jo prenesemo v iskalni obrazec.

Izbirno iskanje

Oblikujemo iskalno zahtevo, ki je čim bolj natančna glede na naše potrebe pri iskanju gradiva.

 1. V iskalno okno vpišemo eno ali več besed. V levem spustnem seznamu izberemo iskalno polje (iskalni indeks), s katerim želimo omejiti iskanje.
 2. Če želimo iskati po več iskalnih poljih, vpišemo pojme še v druga iskalna okna. V levem spustnem seznamu izberemo iskalno polje (iskalni indeks), s katerim želimo omejiti iskanje.
 3. Če za iskanje uporabimo več iskalnih polj, moramo paziti na izbiro logičnih operatorjev (IN, ALI, IN NE) v desnem spustnem seznamu.
 4. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo iskati.
 5. Po potrebi nastavimo vrsto gradiva, jezik ali omejitev na gradiva z elektronskim dostopom.
 6. S pritiskom na tipko Enter ali klikom na gumb POIŠČI zaženemo iskanje.

Primer:

Polje vrednost operator
Naslov: vino* ALI
Naslov: trt* IN
Leto izida: 199*

Rezultat iskanja je gradivo, ki je izšlo v obdobju od leta 1990 do leta 1999 in ima v naslovu katero od besed, ki se začenja na vino ali na trt, npr. knjiga z naslovom Zbornik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je izšla leta 1997.

Privzeti način iskanja je besedno iskanje, v posameznih iskalnih oknih pa lahko z uporabo narekovajev iščemo tudi frazno.

Če izberemo iskanje po polju Ključne besede, bomo izvedli iskanje po vseh indeksiranih poljih bibliografskega zapisa.

Nekatera iskalna polja vsebujejo spustni seznam za izbiro iskalnih omejitev, npr. jezik.

Uporaba logičnih operatorjev

Pojme za iskanje lahko med sabo kombiniramo z logičnimi operatorji IN, ALI, IN NE.

Operator Rezultat iskanja so
IN zapisi, ki vsebujejo vse iskalne pojme, povezane z operatorjem IN (Če ga sami ne spremenimo, se izvede samodejno, saj je privzeti operator.)
ALI zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih pojmov
IN NE zapisi, ki vsebujejo prvi iskalni pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki temu operatorju sledi

Pri uporabi logičnih operatorjev moramo biti pozorni na vrstni red izvajanja. Pri izbirnem iskanju se izvajajo operacije po iskalnih poljih od zgoraj navzdol. Ker je logični operator ALI še posebej občutljiv, ga je najbolje uporabiti povsem na začetku iskalne zahteve.

Besedno in frazno iskanje

Besedno iskanje

Besedno iščemo po besedah, ki so kjer koli v zapisu (npr. v naslovu, imenu avtorja, založnika itd.). Med dvema besedama lahko vpišemo katero koli ločilo ali naredimo presledek.

Primer:

 • Ključne besede: ivan, grohar ali ivan grohar

Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se kjer koli v zapisu pojavljata besedi Ivan in Grohar.

Vrstni red iskalnih pojmov pri besednem načinu iskanja je poljuben.

Primer:

 • Naslov: * zgodovina slovencev* ali slovencev, zgodovina

Med rezultati iskanja sta tudi zapisa za gradivo z naslovom Zgodovina Slovencev do leta 1918 in Zgodovina koroških Slovencev.

Frazno iskanje

Frazno iščemo po frazi, ki jo vnesemo v narekovajih. Izvede se iskanje celotnega iskalnega niza. Če ne uporabimo narekovajev, se samodejno izvede besedno iskanje.

Primer:
- Naslov: “slovenske narodne jedi” (Rezultat iskanja je zapis za gradivo z naslovom Slovenske narodne jedi.)

Krajšanje

Posamezne pojme za iskanje ali fraze krajšamo z znakom * (nadomesti poljubno število znakov) ali % (nadomesti natančno en znak).

Primer:
- Ključne besede: relativ*

Rezultat iskanja so zapisi z vključenimi besedami, ki se začenjajo z relativ.

Primer:
- Avtor: “cankar, i*”

Rezultat iskanja so zapisi, v katerih je v polju za avtorstvo priimek Cankar, ime pa se začenja s črko I, npr.: Cankar, Ivan; Cankar, Izidor itd.

Primer:
- Naslov: "**narodne pripovedke*"

Rezultat iskanja so zapisi za gradivo, pri katerih se naslovi končujejo z narodne pripovedke.

Posamezne besede ali fraze lahko z znakoma * in % krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu.

Osebna imena

Osebna imena v poljih za avtorstvo in poljih za ime kot predmetno oznako so invertirana – priimek je na prvem mestu, sledi pa eno ali več imen. Med priimkom in imenom sta vejica in presledek. Pri fraznem načinu iskanja moramo vnesti ime v obliki Priimek, Ime. Ker so pri nekaterih imenih v poljih za avtorstvo ali poljih za ime, ki predstavlja predmetno oznako, dodane tudi letnica rojstva ali smrti ali obe letnici, je priporočljivo, da frazo vedno zaključimo z * (znakom za krajšanje).

Primer:
- Avtor: “linhart, anton tomaž*”

Med rezultati iskanja so zapisi, v katerih sta v polju za avtorstvo obliki imena Linhart, Anton Tomaž in Linhart, Anton Tomaž, 1756–1795.

Ločila itd.

Pri fraznem iskanju moramo frazo vnesti z vsemi ločili, opuščaji, vezaji itd.

Primer:
- Naslov: “kruh, vino, ribe

Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Kruh, vino, ribe.

Izjema so posebni znaki (, ), *, %, :, [, ], <, >, = in #.

Če so sredi iskalnega pojma, naredimo presledek, če pa so na začetku ali na koncu, jih izpustimo.

Diakritični znaki in posebne črke

Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabljamo diakritične znake ali pa jih opustimo (pri iskanju ni razlik). Pomembno je samo, da smo pri njihovi (ne)uporabi dosledni.

Primeri:
- Avtor: župančič ali zupancic
- Avtor: Gödel ali Godel
- Ključne besede: karađorđević ali karadordevic, ne pa tudi karađordevic

Členi

Pri fraznem načinu iskanja lahko izpustimo člene a, the, die, l, le, la itd. na začetku naslovov.

Primer:
- Naslov: “chronik von visoko”

Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Die Chronik von Visoko.

Ključne besede

Pri iskanju po ključnih besedah lahko iščemo besedno, frazno ali kombinirano (hkrati besedno in frazno). Fraze pišemo v narekovajih.

Primer:
- Ključne besede: požiralnik*, voranc

Rezultat iskanja so zapisi, v katerih so beseda Voranc in vse besede, ki se začenjajo s požiralnik, npr. zapisi z naslovom novele Boj na požiralniku in imenom Prežihov Voranc.

Primer:
- Ključne besede: “protestantski katekizem”, trubar

Med rezultati iskanja je tudi zapis za zbirko predgovorov protestantskih piscev Protestantski katekizem; v tej zbirki je objavljen tudi predgovor Primoža Trubarja.

Iskanje v območju

Iskanje v območju uporabljamo za iskanje letnic izdaje določene publikacije v nekem obdobju in pri numeričnem iskanju. V iskalno okno vnesemo dve vrednosti v kronološkem zaporedju in ju ločimo z dvopičjem.

Primer:
- Leto izida: 1994:2000

Rezultat iskanja so vse publikacije, ki so izšle med letoma 1994 in 2000.

Ukazno iskanje

Ukazno iskanje omogoča kreiranje natančne iskalne zahteve z uporabo iskalnih indeksov (predpon ali pripon) v kombinaciji z logičnimi in kontekstnimi operatorji. Namenjeno je naprednejšim uporabnikom, ki zelo dobro poznajo strukturo bibliografskih podatkov.

 1. V iskalno okno Iskalna zahteva vpišemo iskalno zahtevo.
 2. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo izvesti iskanje.
 3. Po potrebi nastavimo vrsto gradiva ali omejitev na gradiva z elektronskim dostopom.
 4. S klikom na gumb POIŠČI zaženemo iskanje.

Oblikovanje iskalne zahteve

V ukaznem iskanju lahko iščemo po osnovnem indeksu ali po dodatnih indeksih.

Iskanje po osnovnem indeksu

Pri iskanju po osnovnem indeksu iščemo po ključnih besedah. V iskalno okno vpišemo eno ali več besed ter po potrebi uporabimo logične ali kontekstne operatorje. Če operatorjev ne vpišemo, se pri vnosu več besed samodejno izvede logični operator AND (IN).

Iskalno zahtevo vnesemo v obliki: [iskalni pojem] [operator] [iskalni pojem] ...

Primeri:
- hribovske kmetije
- kmetije AND hribovske
- indukcijsko segrevanje naprav*
- harry potter kamen modrosti
- planet zemlja encikloped*

Tako oblikovani iskalni zahtevi lahko dodajamo tudi iskalne pripone ter tako omejimo iskanje besed. Takšno iskalno zahtevo vnesemo v obliki: [iskalni pojem]/[pripona] [operator] [iskalni pojem]/[pripona] …

Primeri:

 • kmetije/TI AND hribovske/TI
 • (*kmetije AND hribovske)/TI*
 • venček (n) narodnih
 • (venček (n) narodnih)/KW
Iskanje po dodatnih indeksih

Iskalno zahtevo sestavimo tako, da vpišemo iskalno predpono, nato pa enačaj in iskalni pojem: [iskalna predpona]=[iskalni pojem]

ali v kombinaciji z operatorji: [iskalna predpona]=[iskalni pojem] [operator] [iskalna predpona]=[iskalni pojem] …

Primeri:
- TI=molekularna genetika v medicini OR DU=molekularna genetika
- AU=darabont* AND TI=kaznilnica odrešitve
- AU=tolstoj* AND TI=ana karenina AND LA=slv

Kombinirano iskanje po osnovnem in dodatnem indeksu

Možno je tudi kombinirano iskanje z osnovnim in dodatnim indeksom.

Primeri:
- Viktoria AND Holt/AU
- slovenske AND gore/TI
- james/AU AND dedinja
- dumas/TI AND življenjepis AND slovenski
- TI=gandhi AND columbia*/PU AND video

Seznam predpon in pripon za ukazno iskanje

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, s katerim želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja Šifranti
Avtor – oseba AU= AU=Cankar, Iva*
Avtor – korporacija CB= CB=Institut Jožef Stefan
Kraj sest./dod. k imenu korp. CP= CP=Bled
Naslov TI= TI=*za telebane
Naslov originala TO= TO=Windows for dummies
Zbirka CL= CL=Zbirka Cicibanova knj*
Kraj izida PP= PP=Trst
Leto izida PY= PY=1973
Zaključno leto izida P2= P2=1982
ISBN BN= BN=86-11-14789-8
ISSN pri članku SN= SN=1318-3176
ISSN SP= SP=0350-4972
ISSN-L SL= SL=0350-4972
Predmetne oznake SU= SU=Poslovanje bank
Koda za vrsto avtorstva AC= AC=440 Izpis
Koda za vrsto vsebine CC= CC=j3 Izpis
Država/regija izida CO= CO=ita Izpis
Šifra ustanove/organizacije FC= FC=3-114* Izpis
Jezik LA= LA=cze Izpis
Koda za literarno vrsto LC= LC=a4 Izpis
Jezik izvirnika LO= LO=jpn Izpis
Koda za predvidene uporabnike TA= TA=b Izpis
Tipologija dokumentov/del TD= TD=1.01 Izpis
UDK za iskanje UC= UC=331.56 Izpis
Ključne besede KW= KW=magnet* resonanca osnove
Ključne besede magnet* resonanca osnove

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in tako omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pripona Primer iskanja
Povzetek ali izvleček /AB matemat*/AB
Avtor – oseba /AU Holt Victoria/
Avtor – korporacija /CB Univerzitet* knjižnic/CB
Kraj sest./dod. k imenu korp. /CP Portorož/CP
Naslov /TI slovenske gore/TI
Naslov originala /TO music*/TO
Zbirka /CL Zbirk* Ciciban/CL
Splošna oznaka gradiva /GM Film/GM
Predmetne oznake /SU Poslovanje/SU
Gesla – NUK /GE računalniš* program/GE
Opombe /NT psevdonim/NT
Izdelovalec /NM cankarjeva založba/nm
Kraj izdelave /PM Novo mesto/PM
Kraj izida /PP (Klagenfurt/PP
Založnik /PU Založba(2n)plošč/PU

Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

Uporaba logičnih operatorjev

Za razliko od izbirnega iskanja se logični operatorji v ukaznem iskanju vpisujejo v angleškem jeziku:

Operator Pomen Rezultat iskanja
AND IN zapisi, ki vsebujejo oba pojma ali vse pojme, ki smo jih povezali z operatorjem AND
OR ALI zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih pojmov
NOT IN NE zapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki sledi operatorju NOT

Primer:
- psi OR mačke
- planinstvo AND vodniki
- novinarstvo NOT televizij*

Uporaba kontekstnih operatorjev

Kontekstni operatorji pri iskanju v zapisu določajo relativno bližino med besedami iz iskalne zahteve. Kombiniramo jih lahko z iskalnimi priponami.

NEAR (N)

Oba iskalna pojma nastopata skupaj, v poljubnem vrstnem redu.

Primer: rudolf (N) maister

Iskalna zahteva: Rudolf Maister in Maister, Rudolf.

nNEAR (nN)

Oba iskalna pojma nastopata v poljubnem vrstnem redu, med njima je lahko največ “n” besed.

Primer: cost (1N) benefit

Iskalna zahteva je npr. cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit.

Vrstni red izvajanja operatorjev

Pri uporabi operatorjev moramo biti pozorni na vrstni red izvajanja. Zaporedje izvajanja operacij je:

 1. oklepaj
 2. kontekstni operatorji
 3. NOT
 4. AND
 5. OR

Vrstni red operacij lahko spremenimo z uporabo oklepajev, kakor je prikazano v naslednjem primeru.

Primer:

 • ((morje OR zrak) and onesnaže*) NOT reke

Program bo najprej poiskal zapise, ki vsebujejo besedo morje ali zrak, nato bo v tej množici izbral samo zapise, ki vsebujejo tudi onesnaže, na koncu pa bo izločil vse zapise z besedo reke.

Iskanje v območju

Iskanje v območju uporabljamo za iskanje letnic izdaje določene publikacije v nekem obdobju in pri numeričnem iskanju. V iskalno okno vnesemo dve vrednosti v kronološkem zaporedju in ju ločimo z dvopičjem.

Primer: PY=1994:2000

Rezultat iskanja so vse publikacije, ki so izšle med letoma 1994 in 2000.

Omejevanje iskalne zahteve in fasetna navigacija

Pri izvajanju iskalnih operacij lahko iskalne zahteve omejimo, in sicer na vrsto gradiva, jezik in e-dostop.

Svojevrstno omejevanje predstavlja tudi fasetna navigacija, ki jo uporabimo po izvedenem iskanju. Dobljene rezultate iskanja lahko nadalje omejimo z izbiro posameznih faset.

Omejitev na vrsto gradiva

Na vrsto gradiva se v osnovnem iskanju omejimo tako, da desno od okenca za vnos iskalnega izraza v spustnem seznamu izberemo želeno gradivo.

V izbirnem in ukaznem iskanju je spustni seznam z omejitvami za vrsto gradiva pod iskalnim obrazcem.

Pri iskanju se lahko omejimo na naslednje vrste gradiva:
- vse gradivo (+ e-viri)
- knjige
- časopisi, revije ipd.
- članki …
- e-knjige
- videoposnetki in filmi
- računalniški CD/DVD-ji
- kartografsko gradivo
- notno gradivo
- zvočni posnetki
- slikovno gradivo
- igrače – predmeti
- izvedena dela – dogodki
- vsi zapisi

Privzeta omejitev je vse gradivo (+ e-viri).

Omejitev na jezik

Pri osnovnem iskanju omejitev na jezik ob izvedbi iskanja ni možna. Šele ko prejmemo rezultate iskanja, lahko uporabimo faseto jezik ter se omejimo na izbrani jezik gradiva.

V izbirnem iskanju se lahko omejimo na želeni jezik gradiva že ob izvedbi iskalne zahteve. To storimo tako, da v spustnem seznamu, ki je pod iskalnimi okenci, izberemo ustrezni jezik.

V ukaznem iskanju lahko omejitev na jezik izvedemo z uporabo iskalne predpone LA= ali iskalne pripone /LA.

Omejitev na e-dostop

Nekateri zapisi vsebujejo tudi podatek o dostopnosti gradiva v elektronski obliki na spletu. Vsebujejo tudi URL-naslov, kjer je gradivo. To pomeni, da je gradivo preko URL-povezave morda dostopno v celotnem besedilu. Če kliknemo na URL-povezavo, se premaknemo iz COBISS+ na platformo ponudnika vsebine. Dostopnost celotnega besedila je odvisna od dogovora s ponudnikom vsebine in knjižnico, ki svojim uporabnikom ponuja te servise.

Osnovno iskanje omejitve na e-dostop ne omogoča, omogočata pa jo izbirno in ukazno iskanje, in sicer z izbiro možnosti Le e-dostop, ki je pod iskalnimi okenci.

Fasetno omejevanje

Po izvedenem iskanju prejmemo seznam rezultatov iskanja. Na levi strani seznama se pojavi fasetni meni, ki omogoča ogled različnih vidikov trenutnih rezultatov iskanja. Fasetni meni lahko premaknemo tudi na desno stran seznama rezultatov ali si določimo prevzeto nastavitev v profilu Moj COBISS.

Fasetni meni je sestavljen iz posameznih faset. Fasete ponujajo klasifikacijo zapisov izvedenega iskanja.

Na voljo so naslednje fasete:
- vrsta vsebine
- vrsta gradiva
- jezik
- ciljna skupina
- avtor
- leto izdaje
- predmet
- knjižnica – pri iskanju po več katalogih knjižnic hkrati
- oddelek – pri iskanju po katalogu knjižnice z oddelki

Vrednosti so v posamezni faseti, v oklepaju pa se zapiše tudi število rezultatov zadnjega iskanja za izbrano vrednost fasete. S klikom na posamezno vrednost fasete (npr. e-knjiga pri faseti vrsta gradiva) osnovno iskalno zahtevo dopolnimo z omejitvijo na izbrano vrednost fasete. Z nadaljnjimi izbirami vrednosti faset dodatno omejimo iskanja (npr. priročnik iz fasete vrsta vsebine). S takšnim načinom fasetnega omejevanja se lahko približamo želenim rezultatom. Obstoječo izbiro vrednosti fasete lahko s klikom na moder križec tudi ponovno deaktiviramo in tako izklopimo fasetno omejitev.

Opis fasete Vrsta gradiva:

Vrsta gradiva Opis
Časopisi, časniki Časopisi, časniki, revije, knjižne zbirke in podobne serijske publikacije. Delijo se na tiskane in elektronske. Med tiskanimi so tudi take s povečanim tiskom (besedilo z večjimi črkami za slabovidne) in v Braillovi pisavi za slepe.
Članki, sestavni deli Članki, prispevki na konferencah, poglavja in drugi sestavni deli publikacije. Delijo se na tiskane in elektronske.
Elektronski viri Spletne strani, baze podatkov, računalniški programi in igre, multimedijsko gradivo.
Glasba Glasbeni zvočni posnetek na CD-ju, DVD-ju, kaseti, gramofonski plošči.
Igrače, predmeti Kocke, sestavljenke, družabne igre, učila ter druge igrače in predmeti.
Izvedena dela Intelektualna ali umetniška dela, ki niso objavljena v fizični obliki ali na spletu (npr. prispevek na konferenci, izvedba koncerta, razstava, predavanje).
Kartografsko gradivo Tiskani ali rokopisni zemljevidi, atlasi, načrti, posnetki.
Knjige Knjige, rokopisi, poročila, diplomska dela, disertacije in druge monografske publikacije. Delijo se na tiskane in elektronske. Med tiskanimi so tudi take s povečanim tiskom (besedilo z večjimi črkami za slabovidne) in v Braillovi pisavi za slepe.
Projicirno gradivo Prosojnice, diafilmi, diapozitivi.
Mikrofiši Kartica s pomanjšanimi posnetki besedila, za kar potrebujemo mikrobralnik.
Notno gradivo Zapisi glasbenih del na notnem črtovju. Delijo se na tiskane in rokopisne.
Slikovno gradivo Fotografije, razglednice, plakati.
Umetne zbirke Letaki, drobni tisk, razglednice, fotografije, plakati in drugo gradivo, združeno na določeno temo.
Videoposnetki, filmi Filmi na DVD-ju, blu-rayu, videokaseti, kolutu.
Večvrstno gradivo Publikacija v več kosih na različnih medijih, ki se uporabljajo hkrati (npr. učbenik in CD).
Vizualno gradivo Vizualno gradivo, za katero podatek o fizični obliki ne obstaja.
Zvočne knjige Zvočni zapis besedila na CD-ju, DVD-ju, kaseti, gramofonski plošči.
Zvočni posnetki Neglasbeni zvočni posnetek na CD-ju, DVD-ju, kaseti, gramofonski plošči.

Če ni podatka o vrsti gradiva, se zapis ne uvrsti v faseto.

V faseto vrsta vsebine se uvrščata neleposlovje in leposlovje, romani pa se delijo na družbene, pustolovske, zgodovinske in vojne, kriminalne, biografske, znanstvenofantastične in druge. Prikazuje se samo za tiskane in elektronske knjige. Če ni podatka o vsebini, se zapis ne uvrsti v faseto.

Zgodovina iskanj

Iskalne zahteve se shranjujejo samodejno (zadnjih 100 iskanj) in jih lahko v času trajanja uporabniške seje ponovno uporabimo. Zgodovino iskanj prikličemo v menijski vrstici z izbiro možnosti Iskanje; nato v spustnem seznamu izberemo možnost Zgodovina iskanj. S klikom na iskalno zahtevo se iskalna poizvedba samodejno izvede. Nastavimo lahko število prikazanih iskanj na stran, po tem seznamu lahko tudi iščemo. Po končani uporabi COBISS+ se zgodovina iskanj samodejno zbriše.

Če želimo, da se uporabljene iskalne zahteve trajno shranijo, moramo biti prijavljeni v COBISS+. Po zaključenem iskanju se nad seznamom rezultatov iskanja pojavi gumb Shrani iskanje. S klikom na ta gumb se iskalna zahteva trajno shrani med Moja iskanja. S klikom na iskalno zahtevo se iskalna poizvedba samodejno izvede. Nastavimo lahko število prikazanih iskanj na stran, po tem seznamu lahko tudi iščemo. Te iskalne zahteve se lahko s klikom na gumb Briši trajno izbrišejo.

Rezultati iskanja

Seznam rezultatov

Po uspešno izvedeni iskalni zahtevi prejmemo rezultate iskanja, tj. zapise v oštevilčenem seznamu. Za vsak zapis se izpišejo najpomembnejši podatki o gradivu, kot so naslov, avtor, jezik, e-dostop (URL-povezava) …

V zadnjem stolpcu seznama desno se izpiše podatek o dostopnosti gradiva za izposojo.

Gradivo je razvrščeno po relevantnosti, lahko pa to privzeto nastavitev spremenimo in zapise razvrstimo po avtorju, naslovu ali letu izida.

Posamezne zapise lahko s klikom ob zaporedni številki zapisa označimo in jih nato s klikom na gumb Na polico dodamo na Mojo polico. Za uporabo te možnosti je potrebna prijava v profil Moj COBISS.

Na levi strani seznama rezultatov iskanja je fasetna navigacija, s katero lahko dodatno omejimo iskalno zahtevo in tako tudi prejete zapise v seznamu rezultatov.

Nastavimo lahko število prikazanih zapisov na eno stran, in sicer 10, 25 ali 100. Privzeta nastavitev je 10.

Izbrani bibliografski zapis

Iz seznama rezultatov iskanja s klikom na naslov posameznega gradiva preidemo na prikaz bibliografskega zapisa. Izpišejo se osnovni podatki o gradivu, kot so naslov, avtor, vrsta gradiva … Če nas zanima več informacij o gradivu, kliknemo zavihek Podrobni podatki ali ISBD.

Celoten bibliografski opis gradiva je mogoče priklicati tako, da se prijavimo v profil Moj COBISS in si pri možnosti Nastavitve izberemo Prikaz bibliografskega zapisa v formatu COMARC.

Pod zavihkom Vse izdaje in prevodi smo poskusno združili različne izdaje del, izdaje v drugih oblikah (na fizičnih nosilcih in na spletu), prevode, izvirne izdaje in posamezna dela, objavljena v publikacijah z več deli (izbrana dela, zbrana dela …). Seznam del odraža stanje zapisov v izbrani bibliografski bazi. Če druge izdaje ali prevoda ni ali če gre za članek, rokopis, integrirni vir, zbirni zapis ali izvedeno delo, se zavihek Vse izdaje in prevodi ne prikaže. Zapisi za dela se primerjajo po različnih kriterijih:

 • v zapisih za knjige, videoposnetke in filme, notno gradivo in zvočne posnetke se primerjajo naslov, avtor(ji) in vrsta gradiva.
  Pri knjigah se upoštevajo različni kriteriji glede na leposlovje, zbrana ali izbrana dela in neleposlovje. Pri vseh knjigah, razen pri zbranih in izbranih delih, se primerjajo tudi naslovi posameznih del (primer: črtica Pastirci je izšla samostojno, skupaj s črtico Grivarjevi otroci in v knjigi Izbrana mladinska beseda). Zapisi za izbrana dela istega avtorja se primerjajo po naslovu, ne pa po vsebini (vključenih del).
  Zapisi za videoposnetke in filme se združujejo, če imajo isti naslov in istega režiserja (zapis za film Psycho režiserja Alfreda Hitchcocka se ne združi z zapisom za film Psycho režiserja Gusa van Santa). Naslovi v različnih jezikih so enakovredni (če ima zapis naslov v dveh jezikih, npr. Franklin in Franček, se zapis za risanko z angleškim naslovom Franklin združi z zapisom za risanko s slovenskim naslovom Franček).
  Združujejo se zapisi na fizičnih nosilcih in na spletu, pri knjigah tudi zvočne knjige, knjige v Braillovi pisavi in knjige s povečanim tiskom.

 • v zapisih za kartografsko in slikovno gradivo se primerjata naslov in vrsta gradiva
  Naslovi v različnih jezikih so enakovredni (zapis za zemljevid Alpen, Alpes = Alpi = Alps se združi z zapisom za zemljevid Alpen = Alpes). Združujejo se zapisi za tiskane in spletne publikacije.

 • zapisih za serijske publikacije se primerja samo ISSN
  Združujejo se zapisi za tiskane in spletne serijske publikacije ter zapisi za publikacije s povečanim tiskom.

Desno od podatkov o gradivu se ponuja možnost Išči dalje, ki omogoča povezave do drugih del avtorjev in tem, člankov in sestavnih delov.

Glede na bazo podatkov, ki smo jo izbrali za iskanje, se pod zapisom prikažejo podatki o zalogi in dostopnosti gradiva v knjižnicah. Pri iskanju po katalogu knjižnice lahko rezerviramo prosto gradivo.

VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB)

Pri iskanju po bazi COBIB se pod zavihkom Zaloga po knjižnicah izpišejo informacije o knjižnicah, ki hranijo iskano gradivo. Izpišejo se podatki o knjižnici, kraju, akronimu, statusu izposoje in preostali zalogi.

S klikom na izbrano knjižnico pridobimo podrobnejše informacije o izposoji izvodov gradiva, kot so signatura, status izvoda in možnost rezervacije.

S klikom na zavihek Zaloga v drugih knjižnicah se prikaže pregled informacij o zalogi iskanega gradiva v drugih knjižnicah v sistemu COBISS.

Lokalne baze podatkov

Pod podatki o gradivu se izpišejo podatki o zalogi v knjižnici. To so signatura (lokacija gradiva, inventarna številka …), status izvoda (prosto, rezervirano, izposojeno …) in možnost rezervacije gradiva.

S klikom na zavihek Zaloga v drugih knjižnicah pridobimo informacije o drugih knjižnicah, ki prav tako hranijo izbrano gradivo.

Druge možnosti upravljanja z zapisi

Nad podatki o zapisu je vrstica z gumbi, ki ponujajo možnosti nadaljnega upravljanja z zapisi:
- Zapis je mogoče dodati na Mojo polico.
- Pridobimo lahko trajno povezavo do gradiva, tj. URL-naslov, na katerem je trajno dostopen zapis o gradivu v COBISS+.
- Podatke o zapisu je mogoče posredovati po elektronski pošti.
- Gumb Medk. izp. omogoča izvedbo medknjižnične izposoje za izbrano gradivo. Potrebna je prijava uporabnika v profil Moj COBISS.
- Zapisi, ki so indeksirani tudi v največjem svetovnem katalogu WorlCat, so povezani preko gumba WCat.
- S klikom na gumb SFX pridobimo podatke o dostopnosti elektronskega gradiva.
- Gumb Osebn. bibl. omogoča prikaz avtorjev gradiva s povezavami do njihovih osebnih bibliografij.
- S klikom na gumb Am score se prikažejo altmetrični podatki za izbrani zapis.
- Zapise lahko tudi izvozimo (gumb za izvoz zapisov), vendar le če smo prijavljeni v COBISS+ in imamo v nastavitvah označene možnosti za izvoz bibliografskih zapisov v formatu RIS ali za izvoz v druge sisteme.
- Če ima revija faktor vpliva iz baze podatkov Journal Citation Reports, se prikaže gumb Faktor vpliva. S klikom na ta gumb se prikaže tabela s podatki o faktorju vpliva in drugimi podatki za izbrano revijo (leto, faktor vpliva, izdaja, kategorija, razvrstitev).
- Če revija sodi med revije, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij, se prikaže gumb Baze podatkov. S klikom na ta gumb se prikaže tabela s podatki o bazah podatkov, v katerih je revija indeksirana (ime baze podatkov, področje, leto). Pri nekaterih bazah podatkov v tabeli je povezava do platforme ponudnika. Vir podatkov za to tabelo so seznami mednarodnih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Več …

Prijava v COBISS+

S prijavo v COBISS+ si zagotovimo možnost uporabe naslednjih storitev (1):
- povezovanje računov knjižnic, v katere smo včlanjeni, in vpogled v podatke o izposoji gradiva – Moje knjižnice
- shranjevanje bibliografskih zapisov in upravljanje z njimi – Moja polica
- shranjevanje izvedenih iskalnih zahtev in njihova ponovna uporaba – Moja iskanja
- nastavljanje uporabniškega vmesnika COBISS+ – Nastavitve
- urejanje osebnih podatkov – Uredi Moj COBISS
- dostop do licenčnih informacijskih virov (le COBISS AAI in ArnesAAI)

V menijski vrstici v desnem delu zaslona kliknemo možnost Moj COBISS. Prikažejo se možnosti izbire prijave na osnovi prijavnih podatkov (1):
- servisa Moje knjižnice (Federacija COBISS AAI)
- institucionalnih LDAP-imenikov, vključenih v Federacijo ArnesAAI
- računa Google+
- računa Facebook
- samostojno ustvarjenega uporabniškega profila z e-naslovom

Po uspešni prijavi pridemo v profil Moj COBISS.

Prijava v COBISS+ je zaščitena pred zlorabo osebnih podatkov (*SSL – Secure Sockets Layer*). Za nemoteno uporabo brskalnika je treba namestiti potrdilo izdajatelja certifikata (SIGEN-CA). Navodila za namestitev najdemo na naslovu http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.

Kateri način prijave naj uporabim? (1)

Uporabimo tisti način prijave, ki nam najbolj ustreza. V COBISS+ obstajajo razlike glede funkcionalnosti, ki jih omogoča način prijave.

Funkcionalnosti Moja knjižnica (COBISS AAI) ArnesAAI Google Facebook e-naslov
Neposredna prijava v račun knjižnice, v katero smo včlanjeni, in samodejno dodajanje te knjižnice v seznam Moje knjižnice znotraj profila Moj COBISS DA le študentje NE NE NE
Dostop do licenčnih baz podatkov (npr. dostop do baz podatkov JCR itd.) znotraj COBISS+ in do storitev na drugih platformah DA DA NE NE NE
Uporaba vseh storitev servisa Moje knjižnice (podaljšanje izposojenega gradiva, rezervacije itd.) DA za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice (za študente se izvede samodejno) za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice
Uporaba vseh storitev profila Moj COBISS (*Moje knjižnice*, Moja polica, Moja iskanja itd.) DA DA DA DA DA

V nadaljevanju so podrobneje opisani posamezni načini prijave.

Moja knjižnica (prijava COBISS AAI)

Prijava COBISS AAI omogoča polno funkcionalnost uporabe COBISS+ (glej zgornjo razpredelnico funkcionalnosti). Na izbiro sta dva prijavna obrazca:
- klasična knjižnična prijava
- prijava Libroam

V obeh primerih moramo biti člani knjižnice, kjer prejmemo člansko izkaznico s člansko številko in geslo za uporabo knjižničnih storitev.

S to prijavo imamo zagotovljen tudi dostop do licenčnih informacijskih virov, ki nam jih zagotavlja knjižnica (npr. dostop do baz podatkov JCR).

Klasična knjižnična prijava

Je način prijave, pri katerem izberemo knjižnico, vpišemo številko članske izkaznice in geslo. S klikom na gumb Prijava in pravilnim vnosom avtorizacijskih podatkov pridemo v profil Moj COBISS.

Prijava Libroam

S klikom na zavihek prijavnega obrazca Prijava Libroam se odpre možnost prijave z uporabniškim imenom in geslom Libroam.

Struktura uporabniškega imena je:

Uporabniško ime Primer
xxxxx.nnnnnnn@libroam.si|izum.1234567@libroam.si|

xxxxx – akronim knjižnice
nnnnnnn – številka članske izkaznice (vodilne ničle lahko izpustimo)

Več o brezžičnem omrežju Libroam je na voljo na spletnem naslovu http://home.izum.si/cobiss/libroam/.

Pozabljeno geslo in inicialna nastavitev gesla

Če smo geslo pozabili, ga lahko ponovno nastavimo. Najprej kliknemo na možnost Pozabljeno geslo, ki je pod obrazcem za prijavo. Prikaže se nov obrazec, v katerega vpišemo podatke o knjižnici, številko članske izkaznice in e-naslov. Po kliku na gumb Pošlji zahtevo prejmemo povezavo za spremembo gesla na posredovani e-naslov. E-naslov mora biti enak, kot je vnesen za pripadajočo knjižnico v servisu Moje knjižnice, saj to omogoča preverjanje identitete uporabnika. Po kliku na povezavo v prejetem e-sporočilu si lahko nastavimo novo geslo.

Če gesla za prijavo še nimamo, ga lahko nastavimo sami. Najprej kliknemo na možnost Pridobi geslo, ki je pod obrazcem za prijavo. Prikaže se nov obrazec, v katerega vpišemo podatke o knjižnici, številko članske izkaznice in e-naslov. Od tukaj naprej je postopek enak kot v primeru pozabljenega gesla.

Prijava ArnesAAI

V COBISS+ se lahko prijavimo tudi preko Federacije ArnesAAI. Uporabniki institucij, ki so pridružene tej federaciji, se lahko prijavijo v profil Moj COBISS. Uporabnikom z aktualnim statusom študenta je hkrati omogočena tudi prijava v servis Moje knjižnice, drugi uporabniki (učenci, učitelji, profesorji …) morajo za uporabo servisa Moje knjižnice urediti avtorizirano povezavo med profilom Moj COBISS in servisom Moje knjižnice.

Za prijavo preko ArnesAAI uporabimo uporabniško ime in geslo, ki ga prejmemo na svoji matični ustanovi in se uporablja za številne storitve, npr. za uporabo brezžičnega omrežja Eduroam.

Z izbiro prijave ArnesAAI smo erjeni na Arnesov portal za izbiro IdP domače organizacije. V spustnem seznamu izberemo svojo organizacijo in po želji to izbiro shranimo kot privzeto. Po potrditvi gumba Izberite smo erjeni v prijavno okno domače organizacije, ki od nas zahteva vnos uporabniškega imena in gesla. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov pridemo v profil Moj COBISS.

Več o federaciji ArnesAAI je na voljo na spletnem naslovu https://aai.arnes.si/.

Prijava preko računa Google+ ali Facebook

Možna je tudi prijava s prijavnimi podatki, ki jih uporabljamo za prijavo v svoj račun Google+ ali Facebook.

Ob prvi prijavi se s klikom na gumb Google+ ali Facebook odpre dodatno okno, v katerem privolimo, da COBISS+ dostopa do nekaterih podatkov uporabniškega računa Google+ ali Facebook. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov pridemo v profil Moj COBISS.

Ob naslednjih prijavah se samodejno prijavimo v profil Moj COBISS. Za uporabo servisa Moje knjižnice pa moramo vzpostaviti avtorizirano povezavo znotraj profila Moj COBISS.

Več o računu Google+ je na voljo na spletnem naslovu https://myaccount.google.com.

Prijava z e-naslovom

Če nam prejšnji načini prijave ne ustrezajo, si lahko profil Moj COBISS ustvarimo sami. S klikom na možnost Ustvari profil Moj COBISS (z e-naslovom) se prikaže obrazec za vnos osnovnih uporabniških podatkov, tj. Ime za prikaz in E-naslov. Treba je tudi izvesti varnostno preverjanje s potrditvijo možnosti Nisem robot, ki se izpiše v okencu za preverjanje. Ko potrdimo, da se strinjamo s pogoji uporabe in pravili varovanja zasebnosti, prejmemo na elektronski naslov sporočilo s povezavo za nastavitev dostopa do storitev profila Moj COBISS. S klikom na povezavo, ki smo jo prejeli v e-sporočilu, pridemo v profil Moj COBISS, kjer si nastavimo geslo za uporabo storitve. Z nastavitvijo gesla smo uspešno zaključili ustvarjanje profila Moj COBISS in lahko nadaljujemo prijavo.

V prijavno okno vpišemo uporabniško ime (e-naslov) in geslo, ki smo ga nastavili v profilu Moj COBISS. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov smo prijavljeni v uporabniški profil.

Uporabniško ime, geslo ali e-naslov lahko kasneje kadar koli spremenimo z uporabo možnosti Uredi Moj COBISS. Pozabljeno geslo si lahko ponovno nastavimo z uporabo možnosti Pozabljeno geslo? v prijavnem obrazcu.

Moje knjižnice

Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.

Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna prijava (glej poglavje "*Prijava v COBISS+"*). V primeru prijave preko COBISS AAI je zagotovoljena samodejna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice, v primeru drugih načinov prijav je avtorizirano povezavo treba vzpostaviti ročno.

S klikom na želeno knjižnico ali na želeno številko članske izkaznice pridemo na stran s podatki o izposojenem gradivu. Nad seznamom je menijska vrstica, kjer lahko preklapljamo med različnimi knjižnicami, ki smo jih dodali, uporabimo povezavo do domače spletne strani, prikličemo delovni čas ali naslov, telefonsko številko in e-naslov izbrane knjižnice. V desnem delu menijske vrstice se izpišeta številka članske izkaznice in datum njene veljavnosti.

Gradivo

Po prijavi v servis Moje knjižnice je prikazano vse evidentirano gradivo izbrane knjižnice.

Razporejeno je v štiri sezname na posameznih zavihkih:
- Izposojeno (gradivo, ki smo si ga izposodili na dom)
- Rezervirano (gradivo, ki smo ga rezervirali, rezervirano gradivo, ki nas že čaka v knjižnici, ipd.)
- Drugo gradivo (gradivo, ki smo si ga izposodili v čitalnico, izgubljeno gradivo ipd.)
- E-knjige (e-knjige, ki smo si jih izposodili na portalu za izposojo e-knjig)

Glede na storitve, ki jih knjižnica omogoča svojim članom, lahko pri izposojenem gradivu podaljšamo rok izposoje, pri rezerviranem gradivu pa prekličemo rezervacijo.

Podaljšanje roka izposoje

Podaljšanje roka izposoje preko COBISS+ je možno samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev. Poleg tega morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
- imeti moramo dovoljenje knjižnice za podaljševanje roka izposoje
- poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini …)
- pri gradivu ne sme biti omejitev, ki onemogočajo podaljšanje roka izposoje

Za izposojene e-knjige podaljšanje roka izposoje ni možno.

Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano. Če želimo podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano.

Nad zavihki z evidentiranim gradivom se izpiše sporočilo o tem, koliko izvodov izposojenega gradiva je bilo izbranih za podaljšanje ter za koliko izbranih izvodov je bil rok izposoje uspešno oziroma neuspešno podaljšan.

Če je bil rok izposoje uspešno podaljšan, se pri izvodu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Vrniti do pa se izpiše novi rok vrnitve. Izvod se v seznamu gradiva razvrsti glede na rok vrnitve.

Če roka izposoje ni možno podaljšati za celotno obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno, se izpiše opozorilo:

Roka izposoje ni možno podaljšati ali podaljšanje ni bilo uspešno.

Če je v seznamu izposojenega gradiva namesto potrditvenega polja pred izvodom opozorilni znak, roka izposoje ni možno podaljšati. Po pomiku z miško na izvod se v zaslonskem namigu izpiše pojasnilo, zakaj podaljšanje roka izposoje ni možno.

Sporočilo Pojasnilo
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker knjižnica te storitve ne omogoča. * | Knjižnica svojim članom ne omogoča storitve podaljšanja roka izposoje preko COBISS+.|
|*Roka izposoje ni možno podaljšati, ker imate v knjižnici prepoved izposoje.
Knjižnica vam je postavila omejitev.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker nimate dovoljenja knjižnice za podaljševanje. Knjižnica vam je postavila omejitev.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice. V knjižnici imate neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin …).
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je število možnih podaljšanj že doseženo. Knjižnica je določila omejitev podaljševanja.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je vaše članstvo poteklo. Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, je poteklo.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu. Knjižnica v primeru nepravočasnega vračanja ne dovoli podaljšanja roka izposoje pri nobenem od izposojenih izvodov.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že potekel. Prosimo, da gradivo čim prej vrnete. Rok izposoje, ki ga želimo podaljšati pri izvodu, je že potekel.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je za izvod določena omejitev izposoje. Knjižnica je za izvod določila omejitev izposoje (npr. čitalniški izvod, arhivski izvod).
Roka izposoje za to vrsto gradiva ni možno podaljšati. Knjižnica ne dovoljuje podaljševanja roka izposoje za določene vrste gradiva (npr. videokasete).
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že določen novejši datum vrnitve. Pri izvodu je že določen novejši datum vrnitve, kot bi bil, če bi podaljšali rok izposoje.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je izvod že izposojen za nedoločen čas. Izvod je že izposojen za nedoločen čas (datum vrnitve je 31. 12. 9999).
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je gradivo že rezervirano. Gradivo je rezerviral drug član.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker ste za gradivo že prejeli opomin z dne dd.mm.llll. Za izvod ste že prejeli opomin, ki v knjižnici ob podaljšanju roka izposoje ni bil zbrisan.

Če lahko v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu, vendar je podaljšanje zaradi tehnične napake neuspešno, se po kliku na gumb Podaljšaj izbrano izpiše sporočilo “Napaka pri podaljšanju roka izposoje: ˂opis napake.˃

Rezervacija gradiva

Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na posamezen zapis prikličemo podrobnejše podatke o gradivu in zalogi v posameznih knjižnicah. Če knjižnica omogoča rezervacije gradiva in član nima posebnih omejitev v zvezi z rezevacijami, lahko s klikom na gumb Rezerviraj gradivo rezerviramo. Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v COBISS+ in imeti v profilu Moj COBISS dodano knjižnico, za katero izvajamo rezervacijo. Če je v servisu Moje knjižnice dodanih več knjižnic, nas sistem ob izvedbi rezervacije vpraša, pri kateri knjižnici in članski številki želimo izvesti rezervacijo. Če v servisu Moje knjižnice še nimamo dodanih knjižnic, sistem zahteva avtorizirano prijavo za to knjižnico.

Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v COBISS+ se izvede rezervacija (če ne velja nobena omejitev). Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in ustrezno sporočilo:

 • Pri rezervaciji prostega izvoda se izpiše: “Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo obvestili po e-pošti.” ali “Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do dd.mm.llll.

 • Pri rezervaciji izvoda, ki ni prost, se izpiše: “Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do dd.mm.llll.” ali “Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do dd.mm.llll.

Rezervirano gradivo se doda v seznam rezerviranega gradiva, ki si ga lahko ogledamo s klikom na zavihek Rezervirano v servisu Moje knjižnice.

Rezervacija gradiva ni možna

V nekaterih primerih rezervacija gradiva ni možna in je gumb Rezerviraj neaktiven. Razlogi za to so lahko:
- izvod pripada oddelku knjižnice, ki nima avtomatizirane izposoje
- izvod pripada oddelku knjižnice, ki ne omogoča rezervacij
- izvod je omejeno dostopen
- izvod je izposojen za nedoločen čas

V teh primerih je najbolje, da se uporabnik glede rezervacije obrne na knjižnico, ki hrani želeno gradivo.

Rezervacija ni bila uspešna

Če je izvod možno rezervirati, vendar je rezervacija neuspešna, se po kliku na gumb Rezerviraj izpišeta sporočilo “Rezervacija ni uspela.” in sporočilo o razlogu za to:

Sporočilo Pojasnilo
Rezervacija ni možna, ker imate v knjižnici prepoved izposoje. Knjižnica vam je postavila omejitev.
Rezervacija ni možna, ker nimate dovoljenja knjižnice za rezervacijo gradiva preko COBISS+. Knjižnica vam je postavila omejitev.
Rezervacija ni možna, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice. V knjižnici imate neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin …).
Rezervacija ni možna, ker lahko rezervirate le določeno število izvodov: n. Knjižnica je določila omejitev števila rezervacij
Rezervacija ni možna, ker je vaše članstvo poteklo. Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, je poteklo.
Rezervacija ni možna, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu. Knjižnica ne dovoli rezervacij gradiva, če niste pravočasno vrnili izposojenega gradiva.
Rezervacija ni možna, ker je gradivo že rezerviralo določeno število članov. Knjižnica je postavila omejitev glede števila članov, ki lahko rezervirajo isto gradivo (najvišje možno število rezervacij je določeno za vsako knjižnico posebej).
Gradivo ste si že izposodili dne dd.mm.llll. Gradivo že imate izposojeno.
Gradivo ste že rezervirali dne dd.mm.llll. Gradivo že imate rezervirano.
Napaka pri rezervaciji gradiva: opis napake. Tehnična napaka pri izvedbi rezervacije.

Opozorilo: Če smo gradivo že dobili, rezervacijo čim prej prekličemo preko COBISS+ ali sporočimo knjižnici, da lahko izbriše neaktualne rezervacije.

Preklic rezervacij

Preklic rezervacij preko COBISS+ je možen samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev.

Prekličemo lahko rezervacijo gradiva, ki:
- je trenutno izposojeno pri drugem članu (smo v čakalni vrsti)
- je v obdelavi
- že čaka na nas v knjižnici

Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva označimo potrditveno polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Če želimo preklicati vse rezervacije hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano.

Po kliku na gumb Prekliči izbrano se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže opozorilni znak, v stolpcu Status pa se izpiše sporočilo: “Rezervacija preklicana.” Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega gradiva.

Če je v seznamu rezerviranega gradiva v prvem stolpcu opozorilni znak, rezervacije ni možno preklicati, ker je knjižnica omejila preklic rezervacije glede na trenutni status gradiva v izposoji. Iz zaslonskega namiga je razviden razlog, zakaj rezervacije ni možno preklicati.

Zgodovina izposoj

V servisu Moje knjižnice lahko dobimo vpogled v zgodovino izposojenega gradiva po kliku na možnost Zgodovina izposoj. Izpiše se seznam gradiva, ki smo si ga izposodili na dom, v čitalnico ali v kroženje, ter izposojenih e-knjig v tekočem letu. Iz spustnega seznama lahko izberemo leto, za katero se bo izpisal seznam izposojenega gradiva.

Medknjižnična izposoja

Če želenega gradiva ni na voljo v knjižnici, v katero smo včlanjeni, lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo. Pogoj za to je, da knjižnica uporablja programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja in svojim članom ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS+.

Po uspešni prijavi in izbiri knjižnice v servisu Moje knjižnice lahko posredujemo naročila za medknjižnično izposojo. Pregledamo lahko tudi odprta naročila (naročeno in izposojeno gradivo) in zaključena naročila (nerealizirana in realizirana naročila). Pri odprtih naročilih je možno preklicati naročila in podaljšati rok izposoje.

Stroški medknjižnične izposoje so v skladu z veljavnim cenikom knjižnice in jih prevzame član, ki posreduje naročilo za medknjižnično izposojo.

Naročanje gradiva

Preko COBISS+ lahko posredujemo naročila za medknjižnično izposojo, če imamo ustrezno dovoljenje knjižnice in nimamo neporavnanih terjatev do knjižnice.

Najprej poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo naročiti. Iščemo lahko v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB ali lokalnih bazah podatkov. Ko zapis najdemo, lahko takoj posredujemo naročilo. Kliknemo gumb Medk. izp. nad izbranim zapisom. Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v COBISS+ in imeti v profilu Moj COBISS dodano knjižnico, za katero izvajamo naročilo. Če je v servisu Moje knjižnice dodanih več knjižnic, nas sistem ob naročanju vpraša, za katero knjižnico in člansko številko želimo naročilo izvesti. Če v servisu Moje knjižnice še nimamo dodanih knjižnic, sistem zahteva avtorizirano prijavo v to knjižnico.

Po uspešni prijavi v servis Moje knjižnice nas sistem vpraša za izbiro storitve. Izberemo lahko izposojo ali nakup kopije gradiva.

Izposoja:
 • monografska publikacija (npr. knjiga, zbornik, CD, DVD …)
 • serijska publikacija (npr. revija, časnik …)
Nakup kopije:
 • sestavek v monografski publikaciji
 • članek v serijski publikaciji
 • standard
 • patent

S klikom na gumb Dalje preidemo na vnos podatkov. Če smo zapis že izbrali, se podatki o gradivu izpolnijo samodejno. Te podatke lahko dopolnimo; vezani so na vrsto gradiva, ki smo ga izbrali. V obrazec vnesemo:

 • podatke o gradivu
 • splošne podatke o naročilu
 • podatke za obveščanje
Podatki o gradivu

Pri monografskih publikacijah moramo obvezno vnesti naslov, pri serijskih publikacijah pa naslov ter leto ali letnik.

Pri sestavkih in člankih je treba poleg podatkov za serijsko publikacijo obvezno vnesti še naslov, avtorja ali obseg strani (od … do). Pri standardih je obvezen vnos naslova ali oznake standarda, pri patentih pa naslova ali številke objave patenta.

Splošni podatki o naročilu

Vnesemo lahko datum, do katerega želimo prejeti gradivo, in znesek, ki smo ga pripravljeni plačati za dobavo gradiva (če dovoljujemo naročanje gradiva iz tujine; dobava gradiva iz knjižnic se obračuna po veljavnem ceniku). Označimo lahko, ali dovolimo, da naša knjižnica naroči gradivo iz tujine in na kakšen način bomo prevzeli gradivo.

Podatki za obveščanje

Določimo lahko, ali naj nas knjižnica o našem naročilu obvesti po pošti, telefonu (stacionarnem ali mobilnem) ali e-pošti. Dodatno lahko določimo, ali želimo prejeti SMS-obvestilo o tem, da je gradivo prispelo ali da ga ni možno dobaviti. Vpišemo lahko tudi splošno opombo o naročilu.

S klikom na gumb Potrdi preidemo v zadnji korak naročanja, tj. potrditev naročila, kjer lahko še enkrat pregledamo podatke, ki smo jih vnesli. Če želimo kaj spremeniti, kliknemo gumb Vnos podatkov, v nasprotnem primeru pa gumb Pošlji. Izpišeta se številka naročila in sporočilo, da je bilo naročilo poslano.

Preden naročilo potrdimo ali odpošljemo, ga lahko prekličemo s klikom na gumb Prekliči.

Status poslanega naročila lahko vidimo v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

Gradivo lahko naročimo tudi brez predhodnjega iskanja z možnostjo Medknjižnična izposoja v servisu Moje knjižnice. V tem primeru moramo celoten vnos podatkov o naročenem gradivu izpolniti sami.

Opozorilo: Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva z določitvijo števila odprtih naročil, ki ne sme biti preseženo, da lahko še posredujemo naročila za medknjižnično izposojo preko COBISS+. Ko je to število doseženo, lahko še vedno naročamo gradivo v knjižnici, vendar bo knjižničar presodil, ali bo novo naročilo za medknjižnično izposojo sprejel ali zavrnil.

Odprta naročila

Odprta naročila vključujejo naročeno in izposojeno gradivo.

V seznamu naročenega gradiva so naročila, za katera še nismo prejeli gradiva. Posamezno naročilo v seznamu lahko prekličemo tako, da označimo potrditveno polje ob naročilu in kliknemo gumb Prekliči izbrano. Označimo lahko več naročil ali vsa naročila hkrati. Vsa naročila hkrati izberemo za preklic tako, da s klikom označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Prekličemo lahko samo naročila, ki imajo v postopku medknjižnične izposoje enega od naslednjih statusov:
- naročilo prejeto (preklic se izvede takoj, če je bilo naročilo posredovano preko COBISS+, sicer ga mora odobriti knjižnica)
- naročilo odobreno (preklic mora odobriti knjižnica)
- naročeno pri dobavitelju (preklic mora odobriti knjižnica)

Po kliku na gumb Prekliči izbrano se izpišejo podatki o izbranem naročilu z zeleno kljukico v prvem stolpcu. Naročilo je bilo preklicano.

Obstajata dve vrsti preklica naročila:
- naročilo je bilo posredovano preko COBISS+ in preklic se je izvedel takoj (“Naročilo je preklicano.”)
- preklic mora odobriti knjižnica (“Zahteva za preklic čaka na odobritev.”)

Dokler naša zahteva za preklic ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu naročenega gradiva pri naročilu v stolpcu Status obdelave izpisano sporočilo “Čaka na odobritev.” Ko je preklic odobren, se naročilo prenese v seznam nerealiziranih naročil pri zaključenih naročilih. Če preklic ni odobren, se v stolpcu Status obdelave izpiše sporočilo “zahteva je zavrnjena”, naročilo pa ostane v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

V seznamu izposojenega gradiva so naročila, ki se nanašajo na trenutno medknjižnično izposojeno gradivo. Pri posameznem izvodu, ki mu rok izposoje še ni potekel, lahko zaprosimo za podaljšanje roka izposoje tako, da označimo potrditveno polje ob izvodu in kliknemo gumb Podaljšaj izbrano (označimo lahko več izvodov hkrati; vse izvode hkrati označimo s klikom na potrditveno polje v naslovni vrstici tabele).

Po kliku na gumb Podaljšaj izbrano se izpišejo podatki o izposojenem izvodu, ki mu želimo podaljšati rok izposoje, in sporočilo “Zahteva za podaljšanje roka izposoje čaka na odobritev.

Dokler naša zahteva za podaljšanje roka izposoje ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu Podaljšanje pri izvodu izpisano sporočilo “Čaka na odobritev.” Če podaljšanje roka izposoje ni odobreno, se izpiše sporočilo “zahteva je zavrnjena”. Če je podaljšanje roka izposoje odobreno, se rok vrnitve spremeni.

Zaključena naročila

Zaključena naročila vključujejo nerealizirana in realizirana naročila.

V seznamu nerealiziranih naročil so naročila, ki smo jih preklicali, naročila, ki jih je knjižničar zavrnil, in naročila, ki iz kakršnega koli razloga niso bila realizirana. Razlog za zavrnitev ali nerealizacijo lahko razberemo iz opomb.

V seznamu realiziranih naročil so naročila, za katera smo prejeli gradivo in ga v primeru izposoje tudi vrnili.

Dolgovi in omejitve

Razlogi, da ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogledamo po kliku na možnost Dolgovi in omejitve.

 • seznam neporavnanih obveznosti

  Neporavnane obveznosti do knjižnice zajemajo naše denarne obveznosti, ki jih še nismo poravnali. Če knjižnica omogoča poravnavo terjatev z Moneto, je pod seznamom neporavnanih obveznosti gumb Poravnaj z Moneto. Če so bile neporavnane obveznosti edini razlog, da nismo mogli podaljšati roka izposoje, rezervirati gradiva ali posredovati naročila za medknjižnično izposojo, lahko te storitve v servisu Moje knjižnice po uspešnem plačilu z Moneto spet uporabljamo.

 • trenutna zamudnina

  Če imamo izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne zamudnine (tj. zamudnine, ki bi jo morali plačati, če bi to gradivo takoj vrnili).

 • posebne omejitve

  To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica. Iz različnih razlogov so določene storitve, ki jih knjižnica omogoča v COBISS+, za nas nedostopne. Zaradi omejitve onemogočena izposoja npr. ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva. Omejitev izgubljena izkaznica pa je informativnega značaja in ne vpliva na možnost uporabe spletnih storitev knjižnice.

 • splošne omejitve

  To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica glede na interna pravila poslovanja:
  - maksimalno število izposojenih izvodov na dom
  - maksimalno število izposojenih izvodov v čitalnico
  - maksimalno število rezervacij
  - število možnih podaljšanj roka izposoje pri posameznem izvodu (Če je število možnih podaljšanj npr. 2, rok izposoje in rok podaljšanja pa 1 mesec, pomeni, da je zadnji rok vrnitve 3 mesece od datuma izposoje, če seveda rok izposoje podaljšujemo in ni kakšnih drugih omejitev.)

Za vse dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in omejitvami se moramo obrniti na knjižnico.

E-obveščanje

Knjižnica ponuja svojim članom možnost e-obveščanja. Izbiramo lahko samo med tistimi vrstami obvestil, ki jih knjižnica omogoča, pod pogojem, da smo knjižnici že posredovali svoj e-naslov ali številko svojega mobilnega telefona.

Z uporabo možnosti E-obveščanje lahko v spustnem seznamu ali zavihkih izbiramo med nastavitvami, vnosom e-naslova in številke mobilnega telefona.

E-naslov

Če knjižnica še nima shranjenega našega e-naslova, na katerega želimo prejemati obvestila, ga moramo vnesti pred prijavo na e-obveščanje. E-naslov lahko vpišemo po kliku na zavihek E-naslov; tam ga lahko tudi spremenimo.

Vnos ali sprememba številke za SMS-obveščanje

Če knjižnica še nima shranjene številke našega mobilnega telefona, na katerega želimo prejemati SMS-obvestila, jo moramo vnesti pred prijavo na e-obveščanje. Številko mobilnega telefona lahko vpišemo po kliku na zavihek Številka za SMS-obveščanje; tam jo lahko tudi spremenimo.

Opozorilo: Izbrana SMS-obvestila bomo prejeli po mobilnem telefonu le, če naš mobilni operater omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil in če pri njem nismo preklicali prejemanja takih sporočil.

Nastavitve

Izbiramo lahko samo med obvestili, ki jih knjižnica omogoča.

Obvestilo Pojasnilo
Obvestilo o poteku rezervacije Knjižnica nas obvesti, da je izbrisala rezervacijo, ki ji je potekel rok veljavnosti.
Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu Knjižnica nas obvesti, da je prispelo gradivo, ki je bilo ob naši rezervaciji izposojeno.
Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje Knjižnica nas obvesti, da se gradivu, ki ga imamo izposojenega, izteka rok izposoje. Koliko dni pred potekom roka izposoje bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice. Rok izposoje lahko podaljšujemo preko COBISS+, dokler ne poteče.
Obvestilo o skorajšnjem opominu Knjižnica nas obvesti, da je rok izposoje potekel in da bomo v naslednjih dneh prejeli opomin, če gradiva prej ne vrnemo. Koliko dni pred prejemom opomina bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
Obvestilo o poteku članstva Knjižnica nas obvesti, da nam bo z določenim dnem poteklo članstvo. Koliko dni pred potekom članstva bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
Splošna obvestila knjižnice Knjižnica nam lahko pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. (npr. razstave).

Sprememba gesla

Geslo, ki so nam ga dodelili v knjižnici, lahko spremenimo s klikom na možnost Sprememba gesla v servisu Moje knjižnice. Če smo geslo pozabili, lahko pošljemo zahtevo za dodelitev novega gesla s klikom na povezavo Pozabljeno geslo pod obrazcem za prijavo.

Opozorilo: Pri prijavi preko Federacije ArnesAAI se je za informacije glede avtorizacijskih podatkov treba obrniti na skrbnike institucionalnih LDAP-ponudnikov. Pri prijavi preko računa Google+ ali Facebook se nastavitve gesel urejajo v računih Google+ ali Facebook. Pri prijavi preko e-naslova lahko geslo za prijavo v profil Moj COBISS zamenjamo v profilu z uporabo možnosti Uredi Moj COBISS.

Uporabniški profil Moj COBISS

Uporabniški profil Moj COBISS je prostor, kamor shranjujemo vsebino, ki smo jo poiskali, in kjer urejamo nastavitve vmesnika COBISS+, kot so nastavitev privzete knjižnice pri iskanju, povezovanje različnih računov servisa Moje knjižnice, shranjevanje uporabljenih iskalnih zahtev … S temi nastavitvami lahko prilagodimo uporabniški vmesnik in si tako olajšamo delo.

Uporabniški profil Moj COBISS je v menijski vrstici v desnem delu okna. Za uporabo profila je potrebna prijava uporabnika. Profil se ustvari samodejno ob prvi prijavi v COBISS+, razen v primeru ustvarjanja profila z e-naslovom.

Po uspešni prijavi lahko v profilu Moj COBISS uporabljamo naslednje možnosti:
- Moje knjižnice
- Moja polica
- Moja iskanja
- Nastavitve
- Uredi Moj COBISS
- Odjava

Moje knjižnice

S klikom na možnost Moje knjižnice se izpiše seznam knjižnic, kjer je uporabnik član in ki so povezane s profilom Moj COBISS. Če uporabniški profil Moj COBISS ni povezan z nobeno knjižnico, je ta seznam prazen. Seznam knjižnic vsebuje podatke o knjižnici, članski številki, izposojenem in rezerviranem gradivu … S klikom na posamezno knjižnico pridemo v servis Moje knjižnice, kjer so nam na voljo podrobnejši podatki o izposojenem gradivu in drugih možnostih, ki jih ponuja knjižnica. V profilu knjižnico, povezano s profilom Moj COBISS, s klikom na gumb Odstrani odstranimo iz seznama.

S klikom na gumb Dodaj knjižnico bomo naredili avtorizirano povezavo do servisa Moje knjižnice. Po uspešni potrditvi avtorizacijskih podatkov se knjižnica doda v seznam knjižnic, povezanih s profilom Moj COBISS. Doda se lahko več članstev za isto knjižnico, npr. tudi za družinske člane, ki obiskujejo isto knjižnico.

Zakaj potrebujemo povezavo do knjižnic?

Te povezave nam omogočajo enostaven prehod iz uporabniškega profila v servis Moje knjižnice, saj ponovna prijava ni potrebna. V profilu lahko povežemo vse knjižnice, kjer smo člani, in nato preprosto preklapljamo med storitvami servisa Moje knjižnice.

Opozorilo: Če v servisu Moje knjižnice spremenimo geslo, se v seznamu povezanih knjižnic pri knjižnici s spremenjenim geslom pojavi ključek, ki opozarja na potrebno ponovno avtorizirano povezavo do servisa Moje knjižnice. Ko kliknemo ključek, sistem od nas zahteva vnos avtorizacijskih podatkov za prijavo. Če avtorizacija uspe, se ključek iz seznama knjižnic, povezanih s profilom Moj COBISS, samodejno umakne.

Moja polica

Posamezne zapise lahko shranimo na Mojo polico. To storimo tako, da v seznamu rezultatov iskanj zapise označimo, nato pa kliknemo gumb Na polico. Za shranjevanje zapisov je potrebna prijava v COBISS+.

V meniju profila uporabimo možnost Moja polica; izpiše se seznam gradiva. Te zapise o gradivu lahko nadalje upravljamo, tj. pošiljamo po e-pošti, tiskamo, izvažamo v RIS-format ali Excelovo preglednico … To storimo tako, da posamezne zapise označimo ter uporabimo gumbe v meniju nad seznamom gradiva.

Nastavimo si lahko število zapisov, ki se prikažejo na ekranu, iščemo v seznamu Moje police ali zapise s klikom na “X” izbrišemo iz seznama.

Moja iskanja

Izvedena iskanja lahko shranimo in jih kasneje ponovno uporabimo. Iskalno zahtevo s klikom na gumb Shrani iskanje nad seznamom rezultatov iskanja shranimo v profil Moj COBISS. Za shranjevanje iskanj je potrebna prijava v COBISS+.

Shranjene iskalne zahteve so v uporabniškem profilu Moja iskanja. V seznamu shranjenih iskanj se prikažejo podatki o datumu izvedbe iskanja, iskalni zahtevi in bazi podatkov, po kateri je bilo iskanje izvedeno. S klikom na iskalno zahtevo se le-ta ponovno izvede.

Možno je iskanje v seznamu iskalnih zahtev. S klikom na rdeči gumb Briši bomo iskalno zahtevo izbrisali iz seznama shranjenih iskanj. Seznam shranjenih iskalnih zahtev je možno prilagoditi tako, da se prikaže 5, 15 ali 20 iskanj, lahko pa tudi vsa shranjena iskanja.

Nastavitve

Z uporabo možnosti Nastavitve lahko uporabniški vmesnik COBISS+ prilagodimo svojim potrebam. Nastavimo lahko:
- privzeti način iskanja
- privzete knjižnice pri iskanju
- relevantnost rezultatov iskanja
- napredne možnosti
- uporabniški vmesnik
- število prikazanih zadetkov iskanja

Pri privzetem načinu iskanja lahko nastavimo osnovno, izbirno ali ukazno iskanje. Privzeto je nastavljeno osnovno iskanje, vendar lahko to nastavitev spremenimo ali prilagodimo svoji privzeti izbiri.

Nastavimo lahko privzeti katalog ali več katalogov knjižnic, po katerih želimo iskati. V okence Privzeta knjižnica pri iskanju v spustnem seznamu izberemo želene kataloge knjižnic.

Če želimo vplivati na relevantnost rezultatov iskanja, tj. spremeniti privzeto nastavitev tako, da se na prvih mestih v seznamu rezultatov iskanja prikaže gradivo, ki odgovarja našim osebnim preferencam, uporabimo možnost Relevantnost rezultatov iskanja. Če so npr. članki pomemben cilj iskanja, izberemo ustrezno nastavitev in algoritem relevance jo bo upošteval, tako da bodo članki v seznamu rezultatov iskanj pri vrhu. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:
- vseeno
- knjige
- članki
- diplome, raziskovalne naloge ipd.

Napredne možnosti omogočajo nastavitev nekaterih dodatnih funkcionalnosti, ki se uporabljajo pri iskanju, saj niso del privzetih vrednosti. Te so:
- prikaz bibliografskega gradiva v formatu ISBD
- prikaz bibliografskega gradiva v formatu COMARC
- izvoz bibliografskih gradiv v RIS-formatu
- izvoz bibliografskih gradiv v Excelovo preglednico

Meni fasetnega omejevanja imamo lahko na levi ali desni strani seznama rezultatov iskanja. Sistemsko privzeta nastavitev je levo.

Privzeto lahko nastavimo tudi število prikazanih zadetkov na stran. Izbiramo lahko med 10, 25 ali 100 zadetki. Sistemska privzeta nastavitev je 10.

S klikom na gumb Shrani shranimo nastavitve.

Uredi Moj COBISS

V profilu Moj COBISS lahko spremenimo:
- ime za prikaz, ki se prikaže v naslovu menija profila
- geslo profila Moj COBISS

Profil zbrišemo s klikom na gumb Brisanje vašega Moj COBISS. S tem nepovratno izgubimo vse shranjene zapise, iskanja in druge nastavitve profila.

Pri prijavi preko e-naslova poleg omenjenega lahko spremenimo tudi:
- uporabniško ime
- e-naslov

Neposredne povezave

Podani so primeri neposrednih povezav (URL-jev) do nekaterih funkcij v COBISS+.

POMEMBNO: URL ne sme vsebovati presledkov, šumnikov (č, š, ž) in nekaterih drugih znakov. Namesto presledka je treba vnesti “+” ali “%20”.

Načini iskanja

Primeri:
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple
(osnovno iskanje)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced
(izbirno iskanje)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert
(ukazno iskanje)

Vstop v določeno knjižnico

Primera:
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=epf
(knjižnica EPF)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=siknm-1
(knjižnica SIKNM, oddelek 01)

Namig:
V parameter db vpišemo akronim knjižnice.

Vstop v določeno bazo podatkov

Primera:
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr
(baza podatkov JCR)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/conor
(baza podatkov CONOR.SI)

Namig:
Če gre za bazo podatkov, za zadnjo poševnico (“/”) vnesemo kratico te baze.

Iskanje

Primeri:
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=nemscina&db=cobib
(iskanje po COBIB-u; iskalni pojem vpišemo brez šumnikov)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?c=au=novak*+and+py=2001&db=ukm
(iskanje v knjižnici UKM; namesto presledka vpišemo “+”)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?py=2014&cp=1702
(iskanje v bazi podatkov SNIP; leto izida 2014 in kategorija SE – koda 1702)

Izpis zapisa

Primera:
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/ijs/111851264
(Institut Jožef Stefan)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/sikmb-1/2589441
(SIKMB, oddelek 01)

Jezik vmesnika

Primeri:
- https://plus.si.cobiss.net/opac7?lang=en;
https://plus.si.cobiss.net/opac7?lang=sl
(začetna stran COBISS+)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=slovenija&lang=en;
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=slovenija&lang=sl
(primera iskanja)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?c=sp=1408-0192&db=cobib&lang=en&&r1=true;
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/279831552?lang=en
(primera iskanja v angleškem vmesniku s prikazom najdenega zapisa)
- https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/279831552?lang=en#full
(primer iskanja v angleškem vmesniku s prikazom najdenega zapisa s podrobnejšimi podatki)

Namig:
Nastavitev jezika vmesnika s parametrom lang v URL-ju je možna le za neprijavljene uporabnike, saj imajo prijavljeni uporabniki preferenčni jezik že nastavljen.

Pregled izposojenega, rezerviranega in drugega gradiva (servis Moje knjižnice)

Primeri:

Namig: Za pregled gradiva je potrebna prijava uporabnika v profil Moj COBISS.

Upravljanje uporabniške seje in odjava

Z obiskom spletne aplikacije COBISS+ se kreira uporabniška seja. Zaključi se lahko na dva načina:
- če smo prijavljeni v profil Moj COBISS, uporabimo možnost Odjava
- z zaključitvijo dela s spletnim brskalnikom v programu spletnega brskalnika

Z zaključitvijo seje se začasne nastavitve (zgodovina iskanj, način iskanja …) trajno zbrišejo, nastavitve v profilu Moj COBISS pa ostanejo shranjene.

Opozorilo!

V primeru uporabe COBISS+ na javnih računalnikih (npr. v knjižnicah) je odjava uporabnika še posebej pomembna. S tem počistimo uporabljene storitve in ne dovolimo drugim uporabnikom, da bi brskali po naših preteklih iskanjih, izposojenem gradivu itd. S tem zaščitimo svojo identiteto.


(1) V posameznih nacionalnih sistemih mreže COBISS.Net so lahko razlike v implementaciji storitve.