UP - logo

COLIB – podatki o knjižnicah

Baza podatkov COLIB vsebuje podatke o slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.

Vsebina

COLIB je sestavni del sistema COBISS. Vsebuje zapise s podatki o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS kot polnopravne ali pridružene članice. Poleg informativnih in kontaktnih podatkov vsebuje tudi podatke, ki enolično identificirajo knjižnico v okviru sistema, ter podatke, potrebne v posameznih segmentih sistema COBISS.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Predpona Pomen Primer iskanja
AC= Akronim v sistemu COBISS AC=CTK
MC= Članstvo v sistemu COBISS MC=2
AS= Dostopnost storitev AS=1
NA= Ime institucije/knjižnice NA=fakulteta za medije
CI= Kraj CI=Koper
RP= Odgovorne osebe RP=Jasna
ST= Status knjižnice ST=1
SI= Številčna oznaka knjižnice - sigla SI=50001
UN= Univerza UN=101
LT= Vrsta knjižnice LT=2

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pripona Pomen Primer iskanja
/NA Ime institucije/knjižnice fakultet* and zootehniko/NA
/RP Odgovorne osebe Kovac*/RP

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o knjižnicah
  • Število zapisov: preko 900
  • Posodabljanje: dvakrat mesečno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/