UP - logo

CONOR – normativna datoteka osebnih in korporativnih imen

CONOR je normativna baza podatkov imen avtorjev (osebe in korporacije).

Vsebina

CONOR vsebuje normativne zapise s podatki o avtorjih. Namenjena je normativni kontroli osebnih imen in imen korporacij, ki je bila v Sloveniji implementirana leta 2003. Normativna kontrola temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi.

Normativni zapisi vsebujejo normativne točke dostopa, ki so enotno določene za uporabo v celotnem sistemu katalogizacije, in druge podatke, kot so variantne in sorodne točke dostopa, opombe itd. Baza se ažurira dnevno za potrebe vzajemne katalogizacije.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Predpona Pomen Primer iskanja
CB= Ime korporacije CB=UNITED*
LA= Jezik osebe/korporacije LA=slv
CP= Kraj sest./dodatek k imenu korp. CP=Maribor
LC= LC številka LC=DLC
NA= Nacionalnost NA=svn
PN= Osebno ime PN=Kovič, Kajetan
AS= Šifra raziskovalca AS=05016
FC= Šifra ustanove/organizacije FC=3-101
PH= Značnica – osebno ime PH=Prešeren*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pripona Pomen Primer iskanja
/CB Ime korporacije muzej/CB
/CP Kraj sest./dodat. k imenu korp. Maribor/CP
/NT Opombe matematika/NT
/PN Osebno ime Kajuh/PN

Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o imenih oseb in korporacij
  • Število zapisov: preko 1.300.000
  • Posodabljanje: dnevno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: IZUM – Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/