UP - logo

CORES – serijske publikacije: uredniki idr.

CORES je specializirana bibliografska baza podatkov. Vsebuje podatke o sedanjih in bivših urednikih ter drugih osebah in korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju kontinuiranih virov (serijske in druge publikacije brez predvidenega zaključka izhajanja).

Vsebina

CORES vsebuje zapise s podatki o kontinuiranih virih. Za posamezen kontinuirani vir obstaja en zapis, ki vsebuje osnovne identifikacijske podatke in podatke o odgovornosti (npr. uredniki, prevajalci, recenzenti, lektorji). Baza podatkov se ažurira sproti za potrebe vodenja osebnih bibliografij.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Predpona Pomen Primer iskanja
DM= Datum kreiranja/kopiranja DM=19980129
DR= Datum zadnjega ažuriranja DR=200901*
CB= Ime korporacije CB=Institut informacijs*
SP= ISSN SP=0011-1643
KW= Ključne besede KW=arheološki
AC= Koda za vrsto avtorstva AC=340
CR= Kreator zapisa CR=CORES LUCIJA
PY= Leto izida PY=1957
TI= Naslov TI=acta chimica slovenica
FC= Šifra ustanove/organizacije FC=1-001.01.01
AS= Šifra raziskovalca AS=00110
AU= Urednik/avtor AU=Blinc, Robert*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pripona Pomen Primer iskanja
/CB Ime korporacije institut(2w)znanosti/CB
/TI Naslov acta()chimica()sloveni*/TI
/AU Urednik/avtor blinc()robert*/AU

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o urednikih idr. serijskih publikacij
  • Število zapisov: preko 7.200
  • Posodabljanje: občasno

Informacije o ponudniku:
- Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti
- Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
- Telefon: +386 (0)2 2520 331
- Faks: +386 (0)2 2524 334
- E-pošta: podpora@izum.si
- URL: http://www.izum.si/