UP - logo

DOM/UKM - domoznanstvo UKM

DOM/UKM je domoznanska bibliografska baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije.

Vsebina

Domoznanska bibliografska baza podatkov vsebuje 136.177 bibliografskih zapisov o domoznanskem gradivu iz obdobja od 1945 do 1963 ter od 1986 do 2000. Zajeti so pretežno članki iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografije in druge publikacije, ki so bibliografsko in vsebinsko obdelani. Vsebinska klasifikacija zapisov je narejena po posebnem hierarhičnem geselskem sistemu (tezavru), ki vsebuje geografska, vsebinska in biografska gesla.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja
Avtor AU= AU=Katarina Šulek
Knjižna zbirka CL= CL=Panonika
Kraj založbe PP= PP=Ruše
Leto izida PY= PY=1995
Naslov TI= TI=Park dvorca dornava
Naslov vira SO= SO=Večer
Opomba SU= SU=Babičev mlin*
Predmetne oznake GE= GE=Arhitektura
Tip dokumenta DT= DT=2
Založnik PU= PU=Cankarjeva zalo*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pripona Primer iskanja
Avtor /AU Partljič/AU
Naslov /TI Univerza/TI
Naslov vira /SO Večer/SO
Opomba /SU (Anton* (W) Ingolič*)/SU
Predmetne oznake /GE Etnologija/GE

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: bibliografska
  • Vrsta podatkov: domoznanski bibliografski podatki z območja Maribora in severovzhodne Slovenije
  • Število zapisov: 136.177
  • Posodabljanje: neaktivna baza

Informacije o ponudniku: