UP - logo

ELINKS – dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB

ELINKS je baza podatkov o internetnih povezavah do elektronskih publikacij. Zajema predvsem internetne naslove serijskih publikacij in elektronskih knjig, do katerih je omogočen dostop omejenemu številu uporabnikov na osnovi različnih pogodb med knjižničnimi konzorciji in ponudniki informacijskih servisov, ter internetne naslove drugih elektronskih publikacij.

Vsebina

Baza podatkov je namenjena ažuriranju internetnih naslovov in preverjanju možnosti dostopa do elektronskih publikacij iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.

Posamezen zapis v ELINKS vsebuje identifikacijske podatke o elektronski publikaciji, o internetnem naslovu ter povezavo z bibliografskim zapisom za to publikacijo v COBIB. Navedeni internetni naslov uporabnikom omogoča dostop do bibliografskih podatkov, izvlečkov ali polnih besedil člankov v serijskih publikacijah ali do polnih besedil drugih elektronskih publikacij. Zapisi se ažurirajo občasno. Uporabniki COBISS+, ki v COBIB iščejo podatke o določeni elektronski publikaciji, zaradi povezave med zapisi v obeh bazah podatkov vedno najdejo trenutno veljavno elektronsko lokacijo iskane publikacije.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja
Avtor AU= AU=René Descartes*
COBISS.SI-ID CI= CI=709931
Datum ažuriranja povezave DT= DT=201601*
Datum paketa DB= DB=20160330
Druge identifikacijske oznake NP= NP=“10.1007/3-540-48854-5”
ISBN BN= BN=0-08-043872-5
ISSN SN= SN=0268-4012
Leto izida PY= PY=2012
Lokalna baza LB= LB=CTK
Način avtorizacije ST= ST=1
Naslov TI= TI=European journal*
Nosilec pogodbe SI= SI=50100
Opomba SC= SC=dostopno za člane*
Ponudnik PN= PN=Emerald
Tip storitve TP= TP=1
URL UR= UR=“http //jts.oxfordjournals.org/”
RT=Vrsta vira RT=2
Založnik PU= PU=World Scientific

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pripona Primer iskanja
Avtor /AU René (W) Descartes/AU
Način avtorizacije /ST 1/ST
Naslov /TI European (W) jour*/TI
Opomba /SC (ul not um)/SC
Ponudnik /PN Elsevier*/PN
URL /UR JSTOR/UR
Založnik /PU Scientific/PU

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o internetnih naslovih serijskih publikacij in elektronskih knjig
  • Število zapisov: preko 244.000
  • Posodabljanje: občasno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: IZUM – Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL:|http://www.izum.si/