UP - logo

E-viri

Frazno iskanje

Iskalno zahtevo lahko postavimo med narekovaje (znaki " ") in tako ustvarimo frazo.

Primer:

"teacher education"

Rezultati iskanja so zapisi za dela, ki vsebujejo iskalne pojme v točno tem zaporedju.

Iskanje po določenih poljih bibliografskega zapisa

Kadar vpišemo iskalno zahtevo v eno iskalno okno, program samodejno išče po več poljih bibliografskega zapisa in vrne ustrezne rezultate.

Primer:

9789004262744

Rezultat iskanja je zapis za knjigo Higher education …, ki ima ta ISBN.

Primer:

1080-6539

Rezultat iskanja so članki, objavljeni v e-reviji Diacritics, ki ima ta ISSN.

Z iskalno zahtevo v obliki polje:(poizvedba) iskanje omejimo na točno določeno polje v bibliografskem zapisu.

Primer:

ISSN:(1080-6539)

Rezultat iskanja so zapisi, ki imajo v polju za ISSN prav to številko.

Primer:

Publisher:(De Gruyter)

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki jih je izdal založnik De Gruyter.

Primer:

Volume:(544)

Rezultati so zapisi za dela, objavljena v revijah, ki imajo letnik 544 (to sta reviji Nature in Physics reports).

Iskalna polja poimenujemo z angleškimi imeni:

 • Title (naslov)
 • SubjectTerms (predmetne oznake)
 • Author (avtor)
 • PublicationYear (leto izida)
 • Abstract (izvleček)
 • Publisher (založnik)
 • PublicationTitle (naslov publikacije)
 • Volume (letnik)
 • Issue (zvezek)
 • Language (jezik)
 • Notes (opombe)
 • ISBN (enolična številka monografske publikacije)
 • ISSN (enolična številka serijske publikacije)
 • DOI (enolična številka članka)
 • DEWEY (knjižnični klasifikacijski sistem)

Boolovi (logični) operatorji

Pri oblikovanju iskalne zahteve uporabljamo Boolove (logične) operatorje. Zapisujemo jih z velikimi tiskanimi črkami:

AND (slov. IN)

OR (slov. ALI)

AND NOT/NOT (slov. IN NE/NE)

Privzeto so vsi pojmi v iskanju povezani z operaterjem AND. Če želimo razširiti nabor rezultatov iskanja, uporabimo operator OR.

Primer:

microcircuits OR nanocircuits

Med rezultati so zapisi, ki vsebujejo enega od navedenih pojmov ali oba hkrati.

Operator OR lahko uporabimo tudi med frazami:

Primer:

"teacher education" OR "educator training"

Med rezultati iskanja so zapisi za dela, ki govorijo ali o izobraževanju učiteljev ali o usposabljanju tistih, ki izobražujejo, ali predstavljajo hkrati obe temi.

Če želimo pri iskanju določene pojme izključiti, uporabimo operator AND NOT/NOT ali minus (znak -) pred pojmom.

Primer:

animal NOT dog

Med rezultati iskanja ni zapisov za dela, ki bi obravnavala tudi pse.

Primer:

Author:(cankar*)-Author:(cankar,ivan*)

Med rezultati iskanja so zapisi za dela avtorjev, ki se pišejo Cankar, ni pa med njimi del Ivana Cankarja.

Nadomestni znaki

V iskalni zahtevi lahko nadomestimo črke ali druge znake z vprašajem (znak ?) ali zvezdico (znak *). Nadomestni znak ne sme biti prvi znak v iskalni zahtevi.

Vprašaj (?) nadomešča natanko en znak.

Primer:

Author:(Ols?n)

Med rezultati iskanja so zapisi, v katerih je avtorjev priimek lahko Olsen ali Olson.

Zvezdica (*) zamenja nič ali več znakov v besedi ali na koncu besede.

Primer:

ch*ter

Med rezultati iskanja so zapisi, ki vsebujejo charter, chatter, character ali chapter.

Primer:

temp*

Med rezultati iskanja so zapisi, ki vsebujejo temptation, temple, tempo, temporality ali temperature.

Primeri ukaznega iskanja

Primer:

(Abstract:("ovarian cancer") OR Abstract:("cancer of the ovary") OR Abstract:("ovarian neoplasms")) OR (Title:("ovarian cancer") OR Title:("cancer of the ovary") OR Title:("ovarian neoplasms")) OR (SubjectTerms:("ovarian cancer") OR SubjectTerms:("cancer of the ovary") OR SubjectTerms:("ovarian neoplasms")) AND PublicationYear:(2020)

Rezultat iskanja so zapisi o delih, ki so izšla leta 2020 in obravnavajo rak na jajčnikih (iskalni pojmi so v izvlečku, naslovu ali v poljih za predmetno oznako).

Primer:

(((Title:("climate change") AND Title:("warming")) OR (SubjectTerms:("climate change") AND SubjectTerms:("warming")) AND NOT (Title:("climate extremes") OR SubjectTerms:("climate extremes"))) AND PublicationYear:(2020)

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so izšla leta 2020 in imajo v naslovu ali v poljih za predmetno oznako iskalne pojme klimatske spremembe in segrevanje, ne vključujejo pa pojmov klimatski ekstremi.

Primer:

Abstract:("pollution") AND NOT (Abstract:(''air pollution") OR Abstract:(''land pollution")) AND PublicationYear:("2019")

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so izšla leta 2019 in govorijo o onesnaženju na splošno, vendar ne o onesnaženju zraka ali onesnaženju zemlje.

Primer:

((PublicationTitle:("Nature") OR PublicationTitle:("Science")) AND PublicationYear:("2020") AND ((Abstract:("coronavirus") OR Abstract:("covid")) OR (SubjectTerms:("coronavirus ") OR SubjectTerms:("covid")) AND NOT (Abstract:("waste") OR SubjectTerms:("waste"))

Rezultat iskanja so zapisi za članke, objavljene leta 2020 v publikacijah z naslovom Nature ali Science, ki imajo v izvlečku ali poljih za predmetne oznake pojme koronavirus, kovid, ne pa tudi odpadki.