UP - logo

JCR - faktor vpliva (od 1994 dalje)

Journal Citation Reports (JCR) je faktografska baza podatkov, ki jo vsako leto izda Clarivate Analytics iz ZDA. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. V sistemu COBISS.SI so na voljo podatki od leta 1994 dalje. Baza podatkov je dostopna samo uporabnikom na področju Slovenije.

Vsebina

JCR je pomembno orodje za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več kakor 8.400 svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Letno je na voljo v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja.

V sistemu COBISS.SI so v bazo podatkov vključeni popravki, ki jih je nekaj manj kakor 1 promile, nanašajo pa se na dopolnitve podatkov o faktorju vpliva in kreiranje novega zapisa (npr. zapis za podserijo serijske publikacije).

Format izpisa

Kratki: leto, naslov revije, faktor vpliva (IF)

Polni: leto, naslov revije, ISSN, faktor vpliva (IF), država izdaje, kategorija

Kategorijo (primer: ISSN 0021-8782, 2005) opisujejo naslednji podatki:

 • kategorija (AY – anatomy & morphology)
 • položaj revije znotraj kategorije glede na faktor vpliva (4/15)
 • četrtina (1)
 • srednja vrednost faktorja vpliva v tej kategoriji (x=1n592)
 • minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmin=2,01)
 • maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmax=4)

Nekatere revije so vključene v obe bazi podatkov (JCR SE in JCR SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

Viri

Journal Citation Reports – JCR Science Edition (JCR SE) in Journal Citation Reports – JCR Social Sciences Edition (JCR SSE), izdaji na CD ROM-u.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja
Država izdaje CO= CO=Belgium
ISSN SC= SC=0141-9331
Kategorija CA= CA=communication
Kategorija SE CN= CN=veterinary sciences
Kategorija SE - koda CP= CP=ZC
Kategorija SSE CD= CD=applied linguistics
Kategorija SSE - koda CS= CS=OT
Leto PY= PY=2011
Naslov TI= TI=philosophical magazine

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pomen Primer iskanja
Kategorija /CA language/CA
Kategorija SE /CN veterinary()sciences/CN
Kategorija SSE /CN family()studies/CD
Naslov /TI law(1N)economics/TI

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

 • Vrsta baze podatkov: faktografska
 • Vrsta podatkov: zajema podatke o faktorjih vpliva za serijske publikacije
 • Število zapisov: preko 215.000
 • Posodabljanje: enkrat letno

Informacije o ponudniku:

 • Izdelovalec: Clarivate Analytics
 • Naslov: 22 Thomson Place, 36T3, Boston, MA 02210
 • Telefon: +442035536154
 • URL: http://clarivate.com/