UP - logo

SNIP - faktor vpliva (od 1999 dalje)

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je baza podatkov, ki jo dvakrat letno izda Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University’s Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.

Vsebina

SNIP meri faktor vpliva nekega vira, in sicer tako, da prilagodi citate na osnovi skupnega števila citatov na nekem področju. Z upoštevanjem značilnosti področja posameznega vira tako omogoča neposredno primerjavo virov z različnih področij. Vplivu enega citata se pripiše višja vrednost na področjih, kjer so citati manj verjetni, in obratno. Gre za razmerje med povprečno citiranostjo nekega vira in potencialom citiranosti tega področja.

SNIP je v sistemu COBISS.SI razdeljen v dve glavni skupini: SNIP Science Edition (SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter SNIP Social Science Edition (SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja in humanistike.

Podatki se ažurirajo dvakrat letno.

Format izpisa

Uporabniški: leto, naslov revije, ISSN, faktor vpliva, država izdaje, kategorija

Kategorijo (primer ISSN 0093-6502, leto 2012) opisujejo naslednji podatki:
- opis kategorije (3315 – Communication)
- položaj revije znotraj kategorije glede na faktor vpliva (10/187)
- uvrstitev revije v četrtino znotraj kategorije (1)
- srednja vrednost faktorja vpliva znotraj kategorije (x=0,741)
- minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmin=1,043)
- maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmax=3,053)

Nekatere revije so vključene v SNIP v obe bazi podatkov (SNIP SE in SNIP SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja
Država izdaje CO= CO=United States
ISSN SC= SC=1042-9670
Kategorija CA= CA=communication
Kategorija SE CN= CN=“psychiatry and mental health”
Kategorija SE -koda CP= CP=2738
Kategorija SSE CD= CD=education
Kategorija SSE - koda CS= CS=3304
Leto PY= PY=2011
Naslov TI= TI=Astrophysical Journal Letters

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pripona Primer iskanja
Kategorija /CA chemistry/CA
Kategorija SE /CN mental()health/CN
Kategorija SSE /CN cultural()studies/CD
Naslov /TI review(1N)biophysics/TI

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o faktorjih vpliva za serijske publikacije
  • Število zapisov: preko 341.000
  • Posodabljanje: dvakrat letno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University’s Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem
  • URL: http://www.journalmetrics.com/snip.php