UP - logo

ZAL/ISBN - slovenski založniki

ZAL/ISBN je register vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo z izdajanjem in zalaganjem predvsem zaključenih publikacij, ne glede na medij.

Vsebina

V bazo podatkov so vključeni podatki o profesionalnih založnikih in založnikih, ki se z založništvom ukvarjajo le občasno ter javnosti predstavljajo rezultate svojega lastnega dela ali pa izdajajo literaturo s svojega strokovnega področja. Vključeni so tudi podatki o posameznikih, samozaložnikih, ki bolj ali manj redno izdajajo svoja dela. Samozaložniki s predvideno eno samo objavo so združeni pod skupno oznako prijavitelja ali založnika in njihovi podatki v bazi niso javno dostopni. Javno dostopni podatki pa so: naziv prijavitelja ali založnika, njegova kratica, če jo uporablja, sedež založbe (kraj s poštno oznako, ulica in hišna številka) ter oznaka prijavitelja ali založnika.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja
Akronim prijavitelja MN= MN=EPF
Aktivnost AT= AT=izobra*
Identifikator založnika PN= PN=978-961-61*
Ime prijavitelja/založnika NA= NA=uni*
Mesto CY= CY=Nova Gor*
Naziv oddelka DE= DE=agencija*
Ulica in hišna številka ST= ST=Turjaška*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pripona Primer iskanja
Aktivnost /AT izobra*/AT
Ime prijavitelja/založnika /NA univerz*/NA

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o založnikih
  • Število zapisov: preko 3.600
  • Posodabljanje: dnevno

Informacije o ponudniku: